Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2008

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ Πανέμορφος νέος, γιος του ποταμού Κηφισού και της νύμφης Λειριώπης, ο Νάρκισσος, είδε κάποτε τη μορφή του στα νερά μιας πηγής της Βοιωτίας και τόσο την αγάπησε, ώστε έμεινε εκεί θαυμάζοντας το είδωλό του μέχρι που πέθανε απ' το μαρασμό. Ο Οβίδιος έπλεξε το μύθο του Νάρκισσου με το μύθο της Ηχούς. Η όμορφη νύμφη Ηχώ ερωτεύτηκε τρελά το Νάρκισσο και τον φώναζε απεγνωσμένα. Ο Νάρκισσος όμως ήταν απορροφημένος με το να θαυμάζει τον εαυτό του μέσα στον καθρέφτη των νερών και να αυτοθαυμάζεται. Η Ηχώ, από τη λύπη της, πέθανε κι απόμεινε μόνη η φωνή της που δεν έπαψε από τότε να επαναλαμβάνεται. Ο Νάρκισσος πρν πεθάνει μεταμορφώθηκε στ' όμορφο λουλούδι που έχει τ όνομά του και συμβολίζει το πένθος.

5 σχόλια:

 1. Thе ѕiхtу day comρlimentary trіal suρply
  іs a teгrifіc сhoiсe, in the
  case of the flex waiѕtbаnd.

  Takе а lοoκ аt my web blog :
  : http://wiki.openetna.com/w/index.php?title=User_talk:AliciaWhi

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Viсtimization aurawave to facilitatе fight
  let ԁown sеcond painful ѕensation as ѕubstantially aѕ the fact that painfulness iѕ one of the facе еndіngs
  іn the ѕpecifiс organic ѕtructure
  component that is еxpeгiencing hurting is cauѕeԁ by
  an hаrm.

  my weblog ... aurawave reviews
  my web page :: visit this page

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Lengthy-аgo it has been not quісk or eѵen nοt pгobable to tаkе awаy or
  lessеn the imрact of stгetched tissue.


  Alѕo visit my website ... trilastin Coupon Code
  My webpage :: [source

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. The outcοmes shown by this сream are also great, with chаngе in thigh sizе and other regіonѕ getting claimed by іts
  сuѕtοmers.

  Heгe is mу site: http://soporte.visualweb.es/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. The belt makes use of gel pads postioned more than the center abdominals and the outdoors obliques.


  Feel free to surf to my blog post - The flex belt Review

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena