Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

 ΣΟΛΩΝ ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ 
Προπομπός της Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ

Σαν ποιό άφησαν στη μέση απ' όσα μ' έκαμαν
να συγκαλέσω το  λ α ό  σε σύναξη;
Μπρος στου καιρού το δικαστήριο,
μάρτυρα άριστον έχω την τρανή μητέρα
των θεών του Ολύμπου, τούτη δω τη μαύρη Γη,
που πάνωθέ της πέτρες σήκωσα πολλές,
των χ ρ ε ώ ν  σ η μ ά δ ι α.
Σ κ λ ά β α πρώτα αυτή'τανε
και τώρα λ ε ύ τ ε ρ η είναι
κι Α θ η ν α ί ο υ ς πολλούς
που δίκια ή άδικα είχαν π ο υ λ η θ ε ί μακριά,
στη θεόχτιστη π α τ ρ ί δ α τους ξανάφερα
άλλοι, που χ ρ έ η αβάσταχτα τους πιέζανε,
μόνοι είχαν φύγει, και γυρνώντας δω κι εκεί
την αττική τη γ λ ώ σ σ α είχαν ξεχάσει πιά,
κι απ' της σκλαβιάς άλλοι υποφέραν την ντροπή
εδώ στον τόπο, μπρος στ' αγρίεμα
τρέμοντας των αφεντάδων.
Ό λ ο υ ς τους λ ε υ τ έ ρ ω σ α

Και βία μαζί και δ ί κ ι ο συνταιριάζοντας
τα'φερα τούτα εγώ ως στην άκρη,
δυνατά, έτσι όπως είχα τάξει.
Ν ό μ ο υ ς  όρισα  ό μ ο ι ο υ ς
με τους μεγάλους και για τους μικρούς
το δ ί κ ι ο  δρόμο στον καθένα δείχνοντας.
Αν τη βουκέντρα κάποιος άλλος έπιανε,
άνθρωπος φιλοχρήματος, κακόβουλος,
αντίς για μέ, το λ α ό δεν θα τον δάμαζε
γιατί αν παραδεχόμουν όσα θ' άρεσε
σ' αυτούς εδώ να πάθουνε οι αντίπαλοι
κι όσα στου νού τους βάζουν τούτοι για κεινούς,
η Π ό λ η απ' άντρες πλήθος θα'μενε ο ρ φ α ν ή.

Γι' αυτό  ά μ υ ν α  κρατούσα απ' όλες τις μεριές,
λ ύ κ ο ς  ζωσμένος απο σκυλολόι πυκνό.

(Μετάφραση: Θρ. Σταύρου)

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

PAUL ELUARD:

Στην Ισπανία

Εάν στην Ισπανία
υπάρχει ένα ματωμένο δέντρο
Είναι το δέντρο της Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς
Εάν στην Ισπανία υπάρχει ένα στόμα φλύαρο
Μιλάει για Ε λ ε υ θ ε ρ ί α

Εάν στην Ισπανία
υπάρχει ένα ποτήρι με δυνατό κρασί
Είναι για να πίνει ο λ α ό ς της

***********

Η α υ γ ή προτείνει το ποτήρι της
να.... που με καινούργιο αίμα
γεμίζει ο ουρανός της Ε λ λ ά δ α ς

*************

Ο Μπελογιάννης πέθανε.
Εμείς οι άλλοι ζ ο ύ μ ε .
Για να σ η κ ώ ν ο υ μ ε το κεφάλι .
Για να ν ι κ ο ύ μ ε ,
μαζί με όλους τους ήρωες ,
μαζί με τους α θ ώ ο υ ς ανθρώπους .


Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013


Μανόλης Αναγνωστάκης

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ὑ π ὲ ρ  ἢ  κ α τ ά;


Ἔστω ἀπαντεῖστε μ᾿ ἕνα ναὶ ἢ μ᾿ ἕνα ὄχι


Τὸ ἔχετε τὸ πρόβλημα σ κ ε φ τ ε ῖ


Πιστεύω ἀσφαλῶς πὼς σᾶς βασάνισε

Τὰ πάντα βασανίζουν στὴ ζωὴ


Παιδιὰ.. γυναῖκες.. ἔντομα..

Βλαβερὰ φυτὰ.. χαμένες ὦρες..


Δύσκολα πάθη.. χαλασμένα δόντια..

Μέτρια φίλμς.


Κι αὐτὸ σᾶς βασάνισε ἀσφαλῶς.

Μιλᾶτε .ὑ π ε ύ θ υ ν α .λοιπόν.

Ἔστω μὲ ναὶ ἢ ὄχι.Σὲ σᾶς ἀνήκει.. ἡ ἀ π ό φ α σ η.

Δὲ σᾶς ζητοῦμε πιὰ

νὰ πάψετε τις ἀσχολίες σας

νὰ διακόψετε τὴ ζωή σας

Τὶς προσφιλεῖς ἐφημερίδες σας·

τὶς συζητήσεις στὸ κουρεῖο·

τὶς Κυριακές σας στὰ γήπεδα.Μιὰ λέξη μόνο. Ἐμπρὸς λοιπόν:

Ε ἶ σ τ ε  ὑπὲρ  ἢ  κατά;


Σ κ ε φ θ ε ῖ τ ε   το  κ α λ ά.

Θὰ περιμένω!