Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013


Μανόλης Αναγνωστάκης

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ὑ π ὲ ρ  ἢ  κ α τ ά;


Ἔστω ἀπαντεῖστε μ᾿ ἕνα ναὶ ἢ μ᾿ ἕνα ὄχι


Τὸ ἔχετε τὸ πρόβλημα σ κ ε φ τ ε ῖ


Πιστεύω ἀσφαλῶς πὼς σᾶς βασάνισε

Τὰ πάντα βασανίζουν στὴ ζωὴ


Παιδιὰ.. γυναῖκες.. ἔντομα..

Βλαβερὰ φυτὰ.. χαμένες ὦρες..


Δύσκολα πάθη.. χαλασμένα δόντια..

Μέτρια φίλμς.


Κι αὐτὸ σᾶς βασάνισε ἀσφαλῶς.

Μιλᾶτε .ὑ π ε ύ θ υ ν α .λοιπόν.

Ἔστω μὲ ναὶ ἢ ὄχι.Σὲ σᾶς ἀνήκει.. ἡ ἀ π ό φ α σ η.

Δὲ σᾶς ζητοῦμε πιὰ

νὰ πάψετε τις ἀσχολίες σας

νὰ διακόψετε τὴ ζωή σας

Τὶς προσφιλεῖς ἐφημερίδες σας·

τὶς συζητήσεις στὸ κουρεῖο·

τὶς Κυριακές σας στὰ γήπεδα.Μιὰ λέξη μόνο. Ἐμπρὸς λοιπόν:

Ε ἶ σ τ ε  ὑπὲρ  ἢ  κατά;


Σ κ ε φ θ ε ῖ τ ε   το  κ α λ ά.

Θὰ περιμένω!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena