Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013


ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ

«hamba kahle

που σημαίνει «να προχωρείς αργά»


«Αυτό που επιθυμώ είναι το ι δ α ν ι κ ό

μιας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας,

όπου όλοι οι ά ν θ ρ ω π ο ι

συμβιώνουν αρμονικά

και απολαμβάνουν ίσων ευκαιριών.

 Είναι ένα ιδανικό, το οποίο ελπίζω

να ζήσω και να το πραγματοποιήσω.

Αλλά αν χρειαστεί, είναι ένα ιδανικό

για το οποίο είμαι προετοιμασμένος

να πεθάνω»


«Η Π α ι δ ε ί α είναι το πιο ισχυρό ό π λ ο
που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
 για ν' α λ λ ά ξ ο υ μ ε τον Κ ό σ μ ο»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena