Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Μπέρτολτ Μπρέχτ:
"Πέντε δυσκολίες
για να γράψει κανείς την α λ ή θ ε ι α"


Κι η Τ έ χ ν η πρέπει,
σ’ αυτούς τους καιρούς των αποφάσεων
ν’ α π ο φ α σ ί σ ε ι.


Μ π ο ρ ε ί να κάνει τον εαυτό της όργανο
μιας μικρής μερίδας ορισμένων που παίζουν
τις θεότητες της μοίρας για τους πολλούς
και που απαιτούν μια πίστη που πρέπει
πρώτ’ απ’ όλα να είναι τυφλή,
και μπορεί να σταθεί στο πλευρό των πολλών
και να βάλει τη μ ο ί ρ α τους στα δικά τους χέρια.

Μ π ο ρ ε ί να παραδώσει
τον άνθρωπο στις συγχύσεις,
τις αυταπάτες και τα θαύματα,
και μπορεί να παραδώσει
τον Κόσμο στον ά ν θ ρ ω π ο.

Μ π ο ρ ε ί να μεγαλώσει την αμάθεια
και μπορεί να μεγαλώσει τη γ ν ώ σ η.

Μ π ο ρ ε ί να κάνει έκκληση στις δυνάμεις
που αποδείχνουν τη δύναμη τους
καταστρέφοντας,
και στις δυνάμεις που αποδείχνουν
τη δύναμη τους Βοηθώντας.

Όποιος σήμερα θέλει να πολεμήσει
 την ψευτιά και την αμάθεια
και να γράφει την α λ ή θ ε ι α
έχει ξεπεράσει το λιγότερο
πέντε δυσκολίες.

Πρέπει να έχει...
το θ ά ρ ρ ο ς να γράφει την αλήθεια
παρόλο που παντού την καταπνίγουν·
την ε ξ υ π ν ά δ α να την αναγνωρίσει
παρόλο που τη σκεπάζουν παντού·
την τ έ χ ν η
να την κάνει ευκολομεταχείριστη
σαν όπλο την κρίση να διαλέξει εκείνους
που στα χέρια τους
η αλήθεια θ’ αποχτήσει δύναμη·
την π ο ν η ρ ι ά
να τη διαδώσει ανάμεσα τους.

Αυτές οι δυσκολίες είναι μεγάλες
για κείνους που γ ρ ά φ ο υ ν
κάτω απ’ το φασισμό,
 υπάρχουν όμως και γι’ αυτούς
που τους κυνήγησαν ή που έφυγαν
ακόμα και για όσους γράφουν
στις χώρες της αστικής ελευθερίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena