Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

Φ. ΝΙΤΣΕ: Μνήμη και Λησμονιά

L'uomo invidia l'animale, che subito dimentica [..] l'animale vive in modo non storico, poiché si risolve nel presente [..] l'uomo invece resiste sotto il grande e sempre più grande carico del passato: questo lo schiaccia a terra e lo piega da parte. Per ogni agire ci vuole oblìo: come per la vita di ogni essere organico ci vuole non solo luce, ma anche oscurità. La serenità, la buona coscienza, la lieta azione, la fiducia nel futuro dipendono [..] dal fatto che si sappia tanto bene dimenticare al tempo giusto, quanto ricordare al tempo giusto. .......F. Nietzsche (Considerazioni inattuali) "Ο άνθρωπος ζηλεύει τα ζώα, γιατί ξεχνούν γρήγορα. Τα ζώα ζούν μια ζωή χωρίς ιστορία, γιατί όλα τα λύνουν στο παρόν. Ο άνθρωπος όμως πρέπει ν'αντέχει κάτω από το όλο και μεγαλύτερο βάρος του παρελθόντος. Το παρελθόν συχνά τον ισοπεδώνει και τον γονατίζει. Για κάθε πράγμα χρειάζεται και λησμονιά. Όπως για κάθε ζωή χρειάζεται όχι μόνο ο ήλιος αλλά και το σκοτάδι. Η ησυχία, η ήρεμη συνείδηση, η καλή πράξη, η εμπιστοσύνη στο μέλλον εξαρτώνται, από την ικανότητα να μπορεί κανείς να ξεχνά στο κατάλληλο καιρό και να μπορεί να θυμάται όταν χρειάζεται. ......F. Nietzsche .....Trad. Lunapiena

1 σχόλιο:

 1. Elogio della dimenticanza


  Buona cosa è la dimenticanza!
  Altrimenti come farebbe
  Il figlio ad allontanarsi dalla madre che lo ha allattato?
  Che gli ha dato la forza delle membra
  E lo trattiene per metterlo alla prova?

  Oppure come farebbe l'allievo
  d' abbandonare il maestri
  Che gli ha dato il sapere?
  Quando il sapere è dato
  L'allievo deve mettersi in cammino.

  Nella casa vecchia
  Prendono alloggio i nuovi inquilini.
  Se vi fossero rimasti quelli che l'hanno costruita
  La casa sarebbe troppo piccola.
  La stufa riscalda. Il fumista
  Non si sa più chi sia. L'aratore
  Non riconosce la forma di pane.

  Come si alzerebbe l'uomo al mattino
  senza l'oblio della notte che cancella le tracce?
  Chi è stata battuto a terra sei volte
  come potrebbe risollevarsi la settimana
  per rivoltare il suolo pietroso,
  per rischiare il volo nel cielo?
  La fragilità della memoria
  dà forza agli uomini.


  Bertold Brecht

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena