Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2008

ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ - TITOS PATRIKIOS

ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ "Πιστεύω ότι και τα γράμματα μπορούν να αποκτήσουν ισότιμη θέση με το θέαμα και το ακρόαμα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Φυσικά δεν έχουν την ίδια ελκτική δυνατότητα, όμως θεωρώ πως μπορούμε να επινοήσουμε νέους τρόπους, για να προβληθούν και να έχουν απήχηση"…
.............................................................

"...Πιστεύω ότι το πεδίο της μνήμης είναι το πεδίο στο οποίο διεξάγεται ένας αδυσώπητος πόλεμος και ότι υπάρχουν πολλαπλές δυνάμεις που προσπαθούν να οικειοποιηθούν τη μνήμη μας. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο κίνδυνος της καθήλωσης στα παρωχημένα γεγονότα και της λήθης των πρόσφατων. Αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος και για την κοινωνία: να ξεχνά, δηλαδή, τι συμβαίνει σήμερα. Όσο αναγκαία είναι, λοιπόν, η μνήμη του παρελθόντος άλλο τόσο, αν όχι περισσότερο, αναγκαία είναι η μνήμη του παρόντος…. Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 18-11-2000 Photo: © E.KE.BI, 2001. Τσουμπλέκας

9 σχόλια:

 1. Titos Patrikios

  è nato il 1928 ad Atene, dove vive fin oggi.
  In tutta la sua vita ha lottato contro l'ingiustizia,
  ha combattuto in vari settori sembre
  con un profondo rispetto per l'uomo.
  La sua arma preferita era la parola,
  che ha usato con dignità, sia come professione,
  -era avvocato, giornalista- sia nella Poesia.
  Ha tradotto molti poeti in Greco.
  La publicazione delle sue prime Poesie
  sale al lontano 1943.

  Il 1954 ha publicato il suo primo libro di Poesie.
  Sempre fedele ai suoi ideali!
  Ama molto imparare e studiare.

  Al periodo 1959-1964 lo troviamo a Parigi
  per compiere gli studi in Sociologia e Filosofia.

  Dal 1964 lavora come ricercatore
  al Centro Elenico della Scienze Sociali.

  Il periodo nero 1967-1974, si trova in rifugio
  politico ad Italia e Francia.
  Il 1974, con la caduta dei colonelli,
  ritorna ad Atene dove continua a lavorare
  come Avvocato e Sociologo.

  Molti suoi lavori di sociologia si sono apprezzati
  anche fuori delle frontiere della nostra terra.
  Ha publicato anche tre libri di Prosa.
  Ha tradotto molti lavori da Lukács, Aragon,
  Stendhal, Balzac and Valéry.

  Ha publicato finora tre libri di raccolta Poetica:
  "Poesie 1943-1953", "Poesie 1953-1959",
  "Poesie 1959-1973".

  Molte sue Poesie sono tradotte in varie lingue
  al mondo: Italiano, Francese, Inglese, Spagnolo,
  Tendesco, Russo, Serbo.croato, Arabo ecc.

  Il 1992 è onorato in Italia con il premio
  "Salerno '92" ed il 1994 riceverà il titolo onorario
  di "Poeta Nazionale Ellenico"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Versi che gridano
  Versi che si alzano in aria come spade.
  Versi che minacciano la borgesia
  e tra le loro piedi
  iniziano o sovvervono la rivoluzione
  inutili, bugiardi e fanfaroni,
  perchè nessun verso oggi
  non sovverva governi...
  Nessun verso muove le masse
  (quale masse? detto tra di noi-
  oggi chi è che pensa le masse?)

  Il massimo una salvezza personale
  se no proprie dimostrazione
  e per questo che non scrivo più,
  per non offrire armi di carta
  armi di chiacchiere e parole vuote.
  Solo un angolo della verità vorrei tollerare
  ad illuminare la nostra vita plastica,
  quel che posso e quel che tollero.

  Titos Patrikios

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Quando parlano

  Quando parlano nei bar
  di amore, libertà e simili,
  come dir loro dell’amore in rovina
  che resiste anche all’isolamento,
  della giustizia che si crea nel caos
  di mille offese e violazioni,
  come dir loro della libertà
  che si conquista solo
  dal fondo di prigioni soffocanti
  che ingabbiano ogni ora della nostra vita...

  Titos Patrikios

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Le Montagne

  All'inizio c'era il mare
  Sono nato tra le isole
  isola anche io emerso provvisorio,
  tanto da vedere una luce
  che fosse come una pietra,
  ed affondarmi di nuovo.
  Le montagne sono venute in seguito
  le ho scelte.
  Dovevo partecipare al peso
  che da secoli premeva la nostra Terra.

  Titos Patrikios

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. La Storia dell' Oedipus

  Ha avuto il desiderio di risolvere gli enigmi
  e di illuminare il buio
  dove tutti si accomodano alla fine
  pur sentendo il suo peso...
  Non ha avuto terrore
  da tutto quel che aveva visto
  ma solo dal rifiuto degli altri ad accetarli.
  Era rimasto per sempre un eccezione;
  Non ha tollerato mai la solitudine.
  E per incontrare i suoi vicini
  si è ceccato complettamente,
  ed ancora poteva distiguere con il tatto
  le cose che nessuno voleva vedere.

  Titos Patrikios

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Rinvii

  Rinviamo continuamente l’istante
  in cui non ci incontreremo in nessun luogo.
  Nel frattempo ridiamo molte volte
  di tante cose della nostra vita,
  e a volte piangiamo soli, di nascosto,
  per ciò che non ritornerà mai più.

  Trad. Nicola Crocetti

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. La porta dei leoni

  I leoni erano scomparsi da tempo
  non se ne trovava uno in tutta la Grecia
  o forse uno soltanto, braccato
  s’era nascosto da qualche parte
  nel Peloponneso,
  non minacciava più nessuno
  finché Eracle uccise anche quello.

  Tuttavia il ricordo dei leoni
  non smise mai di incutere timore:
  spaventava il loro emblema
  sugli scudi e gli stemmi,
  spaventava la loro immagine
  sui monumenti delle battaglie
  spaventava il loro bassorilievo
  sull’architrave di marmo della porta.

  Spaventa sempre il nostro grave passato,
  spaventa il racconto degli eventi
  nella scritta incisa sull’architrave
  della porta che attraversiamo ogni giorno.

  Titos Patrikios
  Trad. Nicola Crocetti

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ancora un’altra estate

  Pensa se non avessi fatto in tempo
  anche quest’estate
  a vedere di nuovo la luce sfolgorante,
  ad avvertire il tocco del sole sul mio corpo,
  a respirare gli odori freschi o guasti,
  a gustare sapori pepati e dolceamari,
  a sentire le cicale fino al profondo della notte,
  a comprendere i miei cari che amo,
  a non spazientirmi con chi mi sostiene,
  a pensare anche a chi ho voluto dimenticare,
  a trovare amici che vengono da lontano,
  a lasciar entrare anche altre vite nella mia
  a nuotare nel mare caldo...
  a osservare corpi freschi nudi,
  a rievocare amori, a sognarne di nuovi,
  a percepire il cambiamento delle cose.

  Così, visto che sono arrivato a quest’estate,
  dico: spero di arrivare al prossimo Natale
  a qualche prossimo Capodanno –
  poi più avanti vedremo.

  Titos Patrikios
  Trad. Nicola Crocetti

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Notti d’agosto

  Notti interminabili di agosto
  con la luna, con l’oscurità,
  cui segue l’animazione del giorno,
  che copre il rumore del mare.


  Titos Patrikios
  Trad. Nicola Crocetti

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena