Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

Paulo CoelhoTrova quello
che fa sorridere il tuo cuore.
Βρες ό,τι φέρνει
χ α μ ό γ ε λ ο  στη καρδιά σου

Ci sono momenti nella vita 
in cui qualcuno ti manca cosι tanto 
che vorresti proprio
tirarlo fuori dai tuoi sogni
per abbracciarlo davvero!
Υπάρχουν στιγμές στη Ζωή…
που κάποιος σου λείπει τόσο πολύ
που θα’θελες να τον πάρεις
απ’τα όνειρά σου
και να τον α γ κ α λ ι ά σ ε ι ς  αληθινά.

Sogna ciο che ti va,
vai dove vuoi,
sii ciο che vuoi essere,
perche hai solo una vita 
e una possibilita
di fare le cose che vuoi fare.
Ο ν ε ι ρ έ ψ ο υ  ό,τι σου αρέσει
πήγαινε όπου επιθυμείς
Να είσαι Αυτό που θες να είσαι,
γιατί έχεις μόνο μια  Ζ ω ή.. 
και μια δυνατότητα
να κάνεις τα πράγματα 
που επιθυμείς.


Puoi avere abbastanza felicita
da renderti dolce,

difficolta a sufficienza 
da renderti forte,
dolore abbastanza 
da renderti umano,
speranza sufficiente 
a renderti felice.
Μπορεί να έχεις τόση ε υ τ υ χ ί α
που να σε κάνει γλυκό
δυσκολίες αρκετές.. 
που να σε κάνουν δυνατό
τόσο πόνο 
που να σε κάνει ανθρώπινο,
και τόση ελπίδα 
που να σε κάνει ευτυχισμένο.

Mettiti sempre nei panni degli altri
Se ti senti stretto, 
probabilmente anche loro si sentono cosι.
Μπες στα παπούτσια του άλλου.
Αν  νιώθεις να σε στενεύουν
πιθανά κι ο άλλος να νοιώθει το ίδιο.


Le piu felici delle persone, 
non necessariamente
hanno il meglio di ogni cosa,
soltanto traggono il meglio
da ogni cosa
che capita sul loro cammino. 
Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι,
δεν είναι απαραίτητο 
να έχουν το  κ α λ ύ τ ε ρ ο
αλλά μονάχα να παίρνουν 
το πιο θ ε τ ι κ ό  από τα πράγματα 
που συναντούν στο δρόμο τους.

Quando sei nato, stavi piangendo 
e tutti intorno a te sorridevano.
Όταν είχες γεννηθεί έκλαιγες
και όλοι γύρω σου χαμογελούσαν

Vivi la tua vita in modo
che quando morirai,
tu sia l’unico che sorride…
Ζ ή σ ε  τη Ζωή σου με τρόπο ώστε
όταν πεθάνεις να είσαι
ο Μόνος που θα χαμογελά.Paulo Coelho
Trad. Lunapiena

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena