Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Γιώργος Σεφέρης - Αναζήτηση


Σ’ αὐτὸ τὸν κ ό σ µ ο, ποὺ ὁλοένα στενεύει,
ὁ καθένας µας χρειάζεται ὅλους τούς ἄλλους.
Πρέπει ν’ ἀ ν α ζ η τ ή σ ο υ µ ε τὸν ἄ ν θ ρ ω π ο,
ὅ π ο υ καὶ νὰ βρίσκεται.

Ὅταν στὸ δρόµο τῆς Θήβας,
ὁ Οἰδίπους συνάντησε τὴ Σφίγγα,
κι αὐτὴ τοῦ ἔθεσε τὸ αἴνιγµά της,
ἡ ἀπόκρισή του ἦταν: ὁ ἄ ν θ ρ ω π ο ς.

Τούτη ἡ ἁπλὴ λ έ ξ η χάλασε τὸ τ έ ρ α ς.
Ἔχουµε π ο λ λ ὰ τέρατα νὰ καταστρέψουµε.
Ἂς συλλογιστοῦµε τὴν ἀπόκριση τοῦ Οἰδίποδα.»

..του Γιώργου Σεφέρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena