Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

 
"Αν  Θ υ μ ά σ α ι  τα Περασμένα...
καλύτερα θα σκέφτεσαι… για τα Μέλλοντα"
^
Και ο λόγος είναι.. ότι «πολίτευμα» 
 που να μπορεί να διοικήση καλά τα πράγματα,
ούτε έχουμε.. 
ούτε, με καλή τακτική επιδιώκουμε..
να συστήσουμε.
Και όμως όλοι ξέρουμε καλά ότι τα αγαθά
και έρχονται και παραμένουν,
όχι σ’ εκείνους που οχυρώνονται
με τείχη στερεά και μεγάλα,
ούτε σ’ εκείνους που συναθροίζονται
στον ίδιο τόπο..
με πολλούς άλλους ανθρώπους,
αλλά.. σ’ εκείνους που  δ ι ο ι κ ο ύ ν
την  π ο λ ι τ ε ί α  τους 
με ενδιαφέρον και περίσκεψη.


Γιατί «ψυχή» της πολιτείας
δεν είναι τίποτε άλλο παρά.. το «π ο λ ί τ ε υ μ α»,
που έχει τόσο μεγάλη δύναμη
όσο έχει.. για τον άνθρωπο…  η  ο ρ θ ή  Σκέψη.
 
Για το  π ο λ ί τ ε υ μ α.,
 λοιπόν που είναι διεφθαρμένο στα χρόνια μας,
δεν δείχνουμε κανένα ενδιαφέρον,
ούτε και κάνουμε καμμιά σκέψη
 για να το επαναφέρουμε
σε καλύτερη θέση, αλλ’ όταν καθόμαστε
και συζητούμε στα εργαστήρια,
περιοριζόμαστε να κατηγορούμε..
τη σημερινή  π ο λ  ι τ ε ι α κ ή  ακαταστασία
και υποστηρίζουμε ότι
ποτέ κατά τη διάρκεια της Δημοκρατίας
δεν είχαμε πιο άθλια  δ ι ο ί κ η σ η,
ενώ.. στην πραγματικότητα μέσα μας..
 ικανοποιούμεθα περισσότερο.. μ’ αυτή..
παρά.. μ’ εκείνη  που  ε κ λ η ρ ο ν ο μ ή σ α μ ε
από τους  π ρ ο γ ό ν ο υς."

 
"..διότι καμμία ευτυχία.. και καμμία συμφορά..
δεν έρχονται.. μόνες τους στον άνθρωπο"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena