Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ: Εν μεγάλη Eλληνική αποικία, 200 π.X.Ότι τα πράγματα δεν  β α ί ν ο υ ν  
κατ’ ευχήν στην Aποικία
δεν μέν’ η ελαχίστη αμφιβολία,
και μ’ όλο που οπωσούν τραβούμ’ εμπρός,
ίσως, καθώς νομίζουν ουκ ολίγοι, 
να έφθασε ο καιρός
να φέρουμε Πολιτικό  A ν α μ ο ρ φ ω τ ή.

Όμως το πρόσκομμα κ’ η δυσκολία
είναι που κάμνουνε μια  ι σ τ ο ρ ί α
μεγάλη κάθε πράγμα 
οι  A ν α μ ο ρ φ ω τ α ί  αυτοί.
(Ευτύχημα θα ήταν αν π ο τ έ...
δεν τους χρειάζονταν κανείς.)
Για κάθε τι, για το παραμικρό 
ρωτούνε κ’ εξετάζουν,
κ’ ευθύς στον νου τους... 
ριζικές μεταρρυθμίσεις βάζουν,
με την α π α ί τ η σ ι...  
να εκτελεσθούν άνευ αναβολής.

Έχουνε και μια κλίσι στες  θ υ σ ί ε ς.
Παραιτηθείτε από την κτήσιν σας εκείνη·
η κατοχή σας είν’ ε π ι σ φ α λ ή ς:
η τέτοιες κτήσεις ακριβώς 
β λ ά π τ ο υ ν  τες Aποικίες.
Π α ρ α ι τ η θ ε ί τ ε... 
από την πρόσοδον αυτή,
κι από την άλληνα την συναφή,
κι από την τρίτη τούτην: 
ως συνέπεια φυσική·
είναι μεν ουσιώδεις, αλλά τί να γίνει;
σας δημιουργούν μια  ε π ι β λ α β ή  ευθύνη.

Κι όσο στον έλεγχό τους προχωρούνε,
βρίσκουν και βρίσκουν περιττά, 
και να παυθούν ζητούνε·
πράγματα που όμως 
δ ύ σ κ ο λ α  τα  κ α τ α ρ γ ε ί  κανείς.

Κι όταν, με το καλό, 
τελειώσουνε την εργασία,
κι ορίσαντες και  π ε ρ ι κ ό ψ α ν τ ε ς  
το παν λεπτομερώς,
απέλθουν, παίρνοντας 
και την δικαία μισθοδοσία,
να δούμε τι  α π ο μ έ ν ε ι  πια, μετά
τ ό σ η  δ ε ι ν ό τ η τ α  χειρουργική.—

Ίσως δεν έφθασεν ακόμη ο καιρός.
Να μη βιαζόμεθα·
είν’ ε π ι κ ί ν δ υ ν ο ν  πράγμα η βία.
Τα πρόωρα μέτρα φέρνουν μεταμέλεια.
Έχει άτοπα πολλά, 
βεβαίως και δυστυχώς, η Aποικία.
Όμως υπάρχει τι το ανθρώπινον... 
χωρίς ατέλεια;
Και τέλος πάντων, να τραβούμ’ εμπρός. 


Κ. Π. Καβάφης
από τα "Ποιήματα 1897-1933"
 Ίκαρος - 1984
^
Απαγγέλει ο Χρίστος Τσάγκας 
Μουσική: Φίλιππος Περιστέρης
^
http://youtu.be/5pSsXmikylo


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena