Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Luigi Tenco


Μια ά χ ρ η σ τ η ζωή.. θα ζήσεις
αν δεν γίνεις κ ά π ο ι ο ς.
Αυτό μου έλεγε κάποιος κύριος
που το σπίτι του έμοιαζε παλάτι.
Μια άχρηστη ζ ω ή... θα ζήσεις
αν δεν μ ά θ ε ι ς...
να καταλαβαίνεις τον κόσμο.
Αυτό μου έλεγε ένας ποιητής
που γνώριζε χίλια λόγια.

Δ ο κ ί μ α σ α... να γίνω κάποιος
αλλά έ μ ε ι ν α... κανένας.
Προσπάθησα να γίνω ποιητής
αλλά τον κόσμο... δεν τον έμαθα ακόμα.

Μια άχρηστη ζωή θα ζ ή σ ε ι ς
αν δεν κ ά ν ε ι ς τον ε α υ τ ό σου
αυτόν... που επιθυμείς
μου είπε ένας άνθρωπος
κοιτάζοντας την θάλασσα.
Μια άχρηστη ζωή, θα ζήσεις....

Trad. Lunapiena
^
^Luigi Tenco:

UNA VITA INUTILE

Una vita inutile vivrai

se non diventerai qualcuno:

questo diceva a me un signore,

e la sua casa era un reggia.


Una vita inutile vivrai

se non saprai capire il mondo:

questo diceva a me un poeta,

che conosceva mille parole.


Provai ad essere qualcuno
,
però sono rimasto nessuno
.
Provai a diventare un poeta
,
ma il mondo non ho capito ancora.


Una vita inutile vivrai,

se non farai di te quel che vuoi:

mi disse un uomo, guardando il mare;

una vita inutile, vivrai ...

^


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena