Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Josè Saramago
"Η λειτουργία του κόσμου έπαψε 
να είναι το απόλυτο μυστήριο που ήταν, 
οι μοχλοί του κακού 
βρίσκονται μπροστά στα μάτια όλων, 
για τα χέρια που τους χειρίζονται 
δεν υπάρχουν πια γάντια ικανά 
να κ ρ ύ ψ ο υ ν  τις κηλίδες του αίματος. 

Θα έπρεπε, επομένως, 

να είναι εύκολο για τον καθένα 
να επιλέξει ανάμεσα 
στην πλευρά της α λ ή θ ε ι α ς 
και στην πλευρά του ψεύδους, 
ανάμεσα στον ανθρώπινο σ ε β α σ μ ό 
και στην ασέβεια προς τον άλλον, 
ανάμεσα σε αυτούς που είναι με τη ζωή 
και αυτούς που είναι εναντίον της. 


Δυστυχώς, τα πράγματα 
δε συμβαίνουν πάντα έτσι. 
Ο προσωπικός εγωισμός, το βόλεμα,
 η έλλειψη γενναιοδωρίας, 
οι μικρές δειλίες της καθημερινότητας, 
όλα αυτά συνεισφέρουν σε μια ολέθρια 
μορφή π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς τυφλότητας, 
να βρισκόμαστε δηλαδή στον κόσμο 
και να μη βλέπουμε τον κόσμο, 
ή να βλέπουμε από αυτόν ότι, ανά πάσα στιγμή, 
τείνει να εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις 
δεν μπορούμε να ε υ χ η θ ο ύ μ ε παρά..
να έρθει η σ υ ν ε ί δ η σ η 
και να μας ταρακουνήσει επειγόντως 
από το μπράτσο και να μας ρωτήσει εξ επαφής: 

“Πού πας;  Τι κάνεις; 
Ποιος νομίζεις ότι είσαι;”

Josè Saramago


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena