Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Νικηφόρος Βρεττάκος


Ο Άνθρωπος, ο Κόσμος και η Ποίηση

Ανάσκαψα όλη τη γη να σε βρω.
Κοσκίνισα μες την καρδιά μου την έρημο·
ήξερα πως δίχως τον  ά ν θ ρ ω π ο  
δεν είναι πλήρες του ήλιου το φως.
Ενώ, τώρα, κοιτάζοντας
μες απὸ τόση  δ ι α ύ γ ε ι α  τον κόσμο,
μες απὸ σένα - πλησιάζουν τα πράγματα,
γίνονται ευδιάκριτα, γίνονται διάφανα -
τώρα μπορώ ν᾿ αρθρώσω την τάξη του
σ᾿ ένα μου ποίημα.

Παίρνοντας μία σελίδα θα βάλω
σ᾿ ε υ θ ε ί ε ς  το  φ ω ς.

^

L'Uomo, il Mondo e la Poesia 
Ho scavato tutta la terra per trovarti.
Ho stacciato la sabbia del deserto 
dentro al mio cuore
Sapevo che la luce del Sole
non è completa senza l'uomo.
Mentre adesso guardando
tra la trasparenza del mondo
-tramite Te- le cose si avvicinano,
diventano più chiare, diventano trasparenti
Adesso sono capace di esprimere
la sua armonia con una poesia.

Prendendo una pagina bianca,
metterò in file.. la Luce.. 

Nikiforos Vrettakos
Trad. Lunapiena

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena