Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Natya Shastra: ΧΟΡΟΣ


ΧΟΡΟΣ

"Όπου κατευθύνεται η κίνηση… 
ακολουθεί το βλέμμα 

κι όπου πάει το βλέμμα… 
ακολουθεί η καρδιά 

κι όπου πάει η καρδιά… 
εκεί γεννιέται και το συναίσθημα."

Natya Shastra
το πιο αρχαίο κείμενο για τον Χορό 

Μεταφρ. Lunapiena

^
 

DANZA 

"Là dove si dirige il gesto, 

segue lo sguardo. 

E dove va lo sguardo, 

va il cuore. 

E dove va il cuore, 

là nasce il sentimento".


Natya Shastra
,
il piu antico trattato sulla danza

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena