Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Νικηφόρος Βρεττάκος: Ολυνυχτία

Δε με κατάλαβες,
 ό λ η  τη νύχτα ήμουνα  π λ ά ϊ  σου,
 προσπαθούσα να κλείσω τα παράθυρα,
 π ά λ ε υ α – όλη τη νύχτα.
 Ο αγέρας επέμενε.
 Άπλωσα τότε τις παλάμες μου πάνω σου
σαν δυο φύλλα ουρανού και σε σκέπασα.

Έπειτα βγήκα στον εξώστη και κοίταζα
δίχως χέρια τον κόσμο.

^
Veglia                                    

Non mi avevi capito,
tutta la notte ero accando a te,
ho cercato di chiudere le finestre
lottavo – tutta la notte.
Il Vento insisteva.
Ho disteso le mie mani su di te,
come due foglie del cielo e ti ho coperta.

Alla fine sono uscito sul balcone
e ho guardato il mondo senza mani

Trad. Lunapiena
Νικηφόρος Βρεττάκος
από το.. Πικραμένος Αναχωρητής 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena