Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

David Maria Turoldo: ...η σκέψη ενός φίλου

Σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο 

να μας  γ α λ η ν ε ύ ε ι... τόσο,

όσο... η σκέψη ενός  φ ί λ ο υ,

η χαρά μας... όταν μας εμπιστεύεται,

και η μεγάλη ανακούφιση

όταν του εμπιστευόμαστε

με... απόλυτη ηρεμία,

ακριβώς γ ι α τ ί... είναι φ ί λ ο ς.

Δυναμώνει η  ε π ι θ υ μ ί α
να τον δούμε όταν είναι μακρυά, 
επιζητούμε να τον νοιώσουμε κοντά
μόνο για ν’ακούσουμε την φωνή του,
και να συνεχίσουε..
τις ατέλειωτες συζητήσεις μας.

David Maria Turoldo
μεταφρ. Lunapiena

^

Penso che nessun’altra cosa
ci conforti tanto,
quanto il ricordo di un  a m i c o,
la gioia della sua confidenza
o l’immenso sollievo
di esserti tu confidato a lui
con assoluta tranquillità:
appunto.... perchè amico.

Conforta il desiderio di rivederlo
se lontano,
di evocarlo per sentirlo  v i c i n o,
quasi per udire... la sua voce
e continuare colloqui mai finiti.

David Maria Turoldo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena