Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Γ. ΣΟΥΡΗΣ: πάντα επίκαιροςΑΣ ΡΙΞΩΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ - ΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΣ ΤΗ ΦΩΤΙΑ


Κοντὰ στὴ μιὰ καταστροφὴ... καινούργια μᾶς προφθάνει,
κοντὰ στὶς τόσες συμφορὲς... καὶ στὶς πολλὲς θυσίες,
δὲν ξέρω τίνος βάλθηκε παντοῦ... φ ω τ ι ὲ ς νὰ βάνει
καὶ κάθε βράδι νἄχουμε... φρικτὲς φωτοχυσίες.
Καὶ δός του νέα πυρκαγιὰ... καὶ κάτω στὸ παζάρι,
καὶ μέσα στὴ σαρακοστὴ... ἐκάη τὸ χαβιάρι.

Ἐ κ ά η κ α ν.... τὰ βούτυρα, τὰ μῆλα καὶ τ᾿ ἀχλάδια,
οἱ μπάμιες... τὰ πετρέλαια..., τὰ ραζακιὰ σταφύλια,
οἱ λεμονάδες... οἱ ἐλιὲς... τὸ γιάτσο... καὶ τὰ λάδια,
ἡ ζάχαρη... καὶ ὁ καφές... λουμίνια καὶ φυτίλια.
Γιατ᾿ ᾖλθαν χρόνια δ ί σ ε κ τ α, καταραμένα χρόνια,
νὰ ψήνονται στὴν ἀγορὰ... καὶ τ᾿ ἄγουρα πεπόνια

Ἦτο σχεδὸν μεσάνυχτα καὶ λίγο περασμένα,
ὁ Ταβουλάρης ἔπαιζε στὸ θέατρο ἀκόμα,
ὅταν μπὰμ μποὺμ ἀκούσθηκαν στὰ ὕψη σκορπισμένα,
κι ὅλος ὁ κόσμος φώναξε... ἀμέσως μ᾿ ἕνα στόμα:
Συναθροισθῆτε, σκαπανεῖς... ὁρμήσετε φαντάροι,
ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη χαλασμός... φ ω τ ι ὰ... καὶ στὸ παζάρι.

Κι ἰδοὺ μὲ σκούφους ναυτικούς..., μὲ νυχτικὰ φουστάνια,
γυναῖκες κι ἄνδρες ὤρμησαν... μέσα στοὺς δρόμους ὅλοι,
μὲ στάμνες, μὲ πλατύσταμνα... καὶ μὲ τὰ γιαταγάνια,
κι ἔβλεπες σὰν στρατόπεδο... τῶν Ἀθηνῶν τὴν πόλη.
Ἐν τούτοις μὲς στὴν τ α ρ α χ ὴ πολὺ παρετηρεῖτο,
πὼς μόνον ὁ πρωθυπουργὸς... στὴν πυρκαγιὰ δὲν ἦτο.

Ὡς τὰ ἑπτὰ οὐράνια... ἀνέβαιναν οἱ φλόγες,
κι ἐφώτιζαν τὰ τέσσερα τῆς πόλεως σημεῖα,
σὰν σκάγια ἐσκορπίζονταν... τῶν σταφυλιῶν οἱ ρόγες,
καὶ πέριξ διεχέετο μεγάλη εὐθυμία.

Κοκκίνζ᾿ ἡ Ἀκρόπολις ἀπ᾿ τὴν πολλὴ χαρά της,
ποὺ ἔβλεπε νὰ καίεται τὸ δῶρον τοῦ Ἐλγίνου,
γιατί αὐτὴ δὲν ξέχασε... ἀκόμη τὰ παλιά της,
πῶς θαῦμα ἔγιν᾿ ἄλλοτε... τοῦ κλέφτη της ἐκείνου.

Ἂν τὸ ξεχνοῦνε οἱ Ρωμιοί, οἱ π έ τ ρ ε ς δὲν ξεχνοῦνε
μὲ ποιοὺς ἐζοῦσαν ἄλλοτε.... καὶ τώρα μὲ ποιοὺς ζοῦνε.
Ὢ τόσων ἀναμνήσεων... καημένο μου π α ζ ά ρ ι,
μὲ τ᾿ ἀκριβά σου κρέατα... τὰ βρώμια σου τὰ ψάρια,
τὶς ξύλινες παράγκες σου..., τὸν κάθε μακελάρη,
τὶς ζυγαριὲς τὶς ξύγκικες..., τὰ ξύγκικα καντάρια,
αἰώνια στὴ μνήμη του.... κανεὶς θὰ σὲ φυλάττει
καὶ γαῖαν ἔχεις ἐλαφράν.... ὦ Ἀγορὰ φιλτάτη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena