Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Giorgio Gaber: La Liberta


Giorgio Gaber: Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Θέλω να είμαι Ελευθερος σαν άνθρωπος
Σαν ένας άνθρωπος που μόλις γεννιέται
που έχει μπροστά του.. μόνο τη Φύση
και κεφάτος περπατά μες στο δάσος
με τη χαρά να ζει... μια περιπέτεια.
Πάντα Ελεύθερος και ζοηρός
κάνει έρωτα σαν όλα τ'άλλα ζώα
χωρίς περιορισμούς σαν ένας άνθρωπος
ικανοποιημένος.. από την Ελευθερία του.

Η Ελευθερία δεν σημαίνει
στέκομαι πάνω σ’ενα δέντρο
δεν μοιάζει με το πέταγμα μιας χρυσόμυγας
Η Ελευθερία δεν είναι ένας χώρος ελεύθερος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ είναι Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η…

Θέλω να είμαι Ελέυθερος,
Ελεύθερος σαν άνθρωπος
Σαν άνθρωπος που έχει ανάγκη
ν’απλώσει την φαντασία του
και να βρει το χώρο του ε λ ε ύ θ ε ρ α
μέσα στη δική του Δ η μ ο κ ρ α τ ί α.
Σαν άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να ψηφίζει
και να εξουσιοδοτεί μ'εμπιστοσύνη
και μέσα από την εμπειρία του.. να υπακούει
όταν βιώνει στη ζωή του.. Ε λ ε υ θ ε ρ ί α.

Η Ελευθερία δεν σημαίνει
στέκομαι πάνω σ’ενα δέντρο
δεν σημαίνει.. έχω μια άποψη
Η Ελευθερία δεν είναι ένας χώρος ελεύθερος
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α είναι Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η…

Η Ελευθερία δεν σημαίνει
στέκομαι πάνω σ’ενα δέντρο
δεν μοιάζει ούτε με το πέταγμα μιας χρυσόμυγας
Η Ελευθερία δεν είναι ένας χώρος ελεύθερος
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α είναι... ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ…

Θ έ λ ω... να είμαι Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς,
Ελεύθερος σαν άνθρωπος
Σαν άνθρωπος πιό εξελιγμένος
που υψώνεται με την εξυπνάδα του
και προκαλεί τη Φύση
με την αναμφισβήτητη δύναμη της επιστήμης
με πλήρη ενθουσιασμό
ν’απλωθεί χωρίς όρια στο κόσμο
πεπεισμένος ότι η Δύναμη της Σκέψης
ΕΙΝΑΙ η ΜΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Η Ελευθερία δεν σημαίνει
στέκομαι πάνω σ’ενα δέντρο
δεν είναι ούτε μια χειρονομία…
ούτε μια ανακάλυψη
Η Ελευθερία δεν είναι ένας χώρος ελεύθερος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ είναι ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ…

Η Ελευθερία δεν σημαίνει
στέκομαι πάνω σ’ενα δέντρο
δεν μοιάζει ούτε με το πέταγμα μιας χρυσόμυγας
Η Ελευθερία δεν είναι ένας χώρος ελεύθερος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ είναι Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η…

Giorgio Gaber
Trad. Lunapiena
^

Giorgio Gaber - La Libertà
^
http://youtu.be/nulKUZ1sWlA


1 σχόλιο:

 1. GIORGIO GABER: Voglio essere libero,
  libero come un uomo.

  Vorrei essere libero come un uomo.
  Come un uomo appena nato
  che ha di fronte solamente la natura
  che cammina dentro un bosco
  con la gioia di inseguire un'avventura.
  Sempre libero e vitale
  fa l'amore come fosse un animale
  incosciente come un uomo
  compiaciuto della propria libertà.

  La Libertà non è star sopra un albero
  non è neanche il volo di un moscone
  la Libertà non è uno spazio libero
  Libertà... è partecipazione.

  [parlato]: Vorrei essere libero come un uomo.
  Come un uomo che ha bisogno
  di spaziare con la propria fantasia
  e che trova questo spazio
  solamente nella sua democrazia.
  Che ha il diritto di votare
  e che passa la sua vita a delegare
  e nel farsi comandare
  ha trovato la sua nuova libertà.

  La Libertà non è star sopra un albero
  non è neanche avere un'opinione
  la Libertà non è uno spazio libero
  Libertà è.... partecipazione.

  La Libertà non è star sopra un albero
  non è neanche il volo di un moscone
  la Libertà non è uno spazio libero
  Libertà.... è partecipazione.

  [parlato]: Vorrei essere libero come un uomo.
  Come l'uomo più evoluto
  che si innalza con la propria intelligenza
  e che sfida la natura
  con la forza incontrastata della scienza
  con addosso l'entusiasmo
  di spaziare senza limiti nel cosmo
  e convinto che la forza del pensiero
  sia la sola libertà.

  La Libertà non è star sopra un albero
  non è neanche un gesto o un'invenzione
  la Libertà non è uno spazio libero
  L i b e r t à.... è partecipazione.

  La Libertà non è star sopra un albero
  non è neanche il volo di un moscone
  la Libertà non è uno spazio libero
  L i b e r t à.... è partecipazione.
  ^
  http://youtu.be/nulKUZ1sWlA

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena