Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Η Αληθινή Ομορφιά


Α ξιοπρέπεια στη φρόνηση
Λ εβεντιά στη ψυχή
Η θος στο χαρακτήρα
Θ άρρος στη ζωή...
Ι σχυρή η Θέληση
Ν τομπροσύνη στα λόγια
Η ρεμία στις αποφάσεις.

Ο λόγυμνη στην αλήθεια
Μ αθήτρια στη γνώση..
Ο νειροπόλος στον έρωτα
Ρ εαλίστρια στη Ζωή..
Φ ερέγγυος στη Φιλία.
Ι δανικά της η Χαρά της Ζωής
Α γάπη κι Ελευθερία!

Η Αληθινή Ομορφιά της Ψυχής
σ'ένα ερωτικό Είναι... κατοικεί .

Lunapiena

^
Vera Bellezza

V iso  pulito chiaro 
E leganza nei modi
R icchezza nello spirito
A more nel Cuore...

B ramare di vita
E sistenza erotica
L ucidità nella mente
L ibertà nel Pensiero...
E loguenza nel sguardo
Z elo di sapere e capire
Z uccherata esistenza.
A dorabile compagnia...

La Bellezza dell'Anima che vive...
in un corpo erotico. 

Lunapiena 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena