Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Ν. ΓΚΑΤΣΟΣ: Η Ενδεκάτη Εντολή


Ρίξ’ ένα  β λ έ μ μ α  σιωπηλό
στον κόσμο τον αμαρτωλό
και δες η γη πως καίει.
Και με το χέρι στην καρδιά
αν δε σ’ αγγίξει η πυρκαγιά,
ψάξε να βρεις  π ο ι ό ς  φταίει.

Σα χαμοπούλι ταπεινό
που δεν εγνώρισ’ ουρανό
και περπατάει στο χώμα,
την Ενδεκάτη  Ε ν τ ο λ ή
δεν την σεβάστηκες πολύ
γι’ αυτό.. π ο ν ά ς.. ακόμα.

Την Ενδεκάτη Εντολή
δεν την σεβάστηκες πολύ
γι’ αυτό πονάς  α κ ό μ α.

Είναι καινούργια και π α λ ι ά
σαν της ψυχής την αντηλιά,
σαν της καρδιάς τα βάθη.
Μα μες του κόσμου τη φωτιά
που μπερδευτήκαν τα χαρτιά
κανείς..δε θα τη μάθει.

Τράβα να βρεις τον Μωυσή
και ξαναρώτατον κι εσύ
μήπως αυτός την ξέρει..
την Eνδεκάτη Eντολή
που’ν’ ολοκάθαρο γυαλί
και κοφτερό μαχαίρι.

Την Ενδεκάτη Εντολή
που ‘ν’ ολοκάθαρο γυαλί
και κοφτερό μαχαίρι.

Στην παγωμένη σου ερημιά
το γέλιο γίνεται ζημιά
κι η ομορφιά σκοτάδι.
Έτσι είναι... φίλε μου η ζωή
φέρνει τον ήλιο.. το πρωί
την καταχνιά.. το βράδυ.

Κάνε λοιπόν υπομονή
τώρα που φως δεν θα φανεί
κι ούτε θα ‘ρθει καράβι.
Την Ενδεκάτη Εντολή
την ξέρουν μόνο οι  τ ρ ε λ ο ί
κι όλοι της γης οι  σ κ λ ά β ο ι.

Την Ενδεκάτη Εντολή
την ξέρουν μ ό ν ο... οι τρελοί
κι ό λ ο ι... της γης οι σκλάβοι.
         
 ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ

^

http://youtu.be/3zac0Z455S8


1 σχόλιο:

 1. ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ

  1. Εγώ ειμί ο Κύριος ο Θεός σου,
  όστις εξήγαγόν σε εξ οίκου δουλείας,
  ουκ έσονταί σοι Θεοί έτεροι πλην εμού.

  2. Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον,
  ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω
  και όσα εν τη γη κάτω
  και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης,
  ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς.

  3. Ου λήψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω.

  4. Μνήσθητι την ημέραν του Σαββάτου αγιάζειν αυτήν,
  εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου,
  τη δε εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου.

  5. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου,
  ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης.

  6. Ου φονεύσεις.

  7. Ου μοιχεύσεις.

  8. Ου κλέψεις.

  9. Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου
  μαρτυρίαν ψευδή.

  10. Ουκ επιθυμήσεις πάντα. όσα τω πλησίον σου εστί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena