Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Κ. Π. Καβάφης, Η Επέμβασις των Θεών «Η Επέμβασις των Θεών»

Θα γίνη τ ώ ρ α τούτο... κι έ π ε ι τ α εκείνο,
και πιο αργά... σε μια ή δυο χρονιές (ως κρίνω),
τέτοιες θα ειν’ οι πράξεις... τέτοιοι θα ειν’ οι τρόποι.
Δε θα φροντίσουμε... για μακρινό κ α τ ό π ι.
Για το κ α λ λ ί τ ε ρ ο εμείς... θα προσπαθούμε.
Και όσο προσπαθούμε... τόσο θα χ α λ ν ο ύ μ ε,
θα μπλέκουμε τα πράγματα... ως να βρεθούμε
στην άκρα σ ύ γ χ υ σ ι... Και τότε θα σταθούμε.
Θα ην’ η ώρα... οι Θεοί να ε ρ γ α σ θ ο ύ ν ε.

Έρχονται πάντοτ’ οι Θεοί... Θα καταιβούνε
από τες μηχανές των... και τους μεν θα σ ώ σ ο υ ν,
τους δε β ί α ι α , ξαφνικά θα τους σηκώσουν
από την μέση.... και σαν φέρουνε μια τ ά ξ ι
θα α π ο σ υ ρ θ ο ύ ν.
– Κ’ έ π ε ι τ α.... αυτός τούτο θα πράξη,
τούτο εκείνος...., και με τον καιρόν οι ά λ λ ο ι
τα ιδικά των.... Και θ’ αρχίσουμε και π ά λ ι.


(Κ. Π. Καβάφης, Άπαντα ποιητικά, Ύψιλον)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena