Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: Η Δυσαρέσκεια του Σελευκίδου


Δ υ σ α ρ ε σ τ ή θ η κ ε ν... ο Σελευκίδης
Δημήτριος να μ ά θ ε ι... που στην Ιταλία
έφθασεν ένας Π τ ο λ ε μ α ί ο ς.... σε τέτοιο χάλι.
Με τρεις ή τέσσαρες δούλους μονάχα·
πτωχοντυμένος και πεζός. Έτσι μια ε ι ρ ω ν ί α
θα καταντήσουν πια... και παίγνιο μες στην Pώμη
τα γένη των..... Που κατά βάθος έγιναν
σαν ένα είδος... υ π η ρ έ τ α ι.... των Pωμαίων
το ξέρει ο Σελευκίδης... που αυτοί τους δίδουν
κι αυτοί τους παίρνουνε... τους θρόνους των
α υ θ α ί ρ ε τ α,,,, ως επιθυμούν, το ξέρει.
A λ λ ά... τουλάχιστον στο παρουσιαστικό των
ας δ ι α τ η ρ ο ύ ν.... κάποια μ ε γ α λ ο π ρ έ π ε ι α·
να μη ξεχνούν... που ε ί ν α ι... βασιλείς ακόμη,
που λ έ γ ο ν τ α ι,,, (αλλοίμονον!).. ακόμη βασιλείς.

Γι’ αυτό... σ υ γ χ ί σ θ η κ ε ν.. ο Σελευκίδης
Δημήτριος· κι αμέσως πρόσφερε... στον Πτολεμαίο
ενδύματα ολοπόρφυρα..., διάδημα λαμπρό,
βαρύτιμα διαμαντικά.... πολλούς
θεράποντας και συνοδούς, τα πιο ακριβά του άλογα,
για να παρουσιασθεί στην Pώμη... καθώς πρέπει,
σαν A λ ε ξ α ν δ ρ ι ν ό ς.... Γραικός μονάρχης.

Aλλ’ ο Λαγίδης.... που ή λ θ ε... για την ε π α ι τ ε ί α,
ήξερε την δουλειά του.... και τ’ αρνήθηκε όλα·
διόλου δεν του χρειάζονταν... αυτές η πολυτέλειες.
Παληοντυμένος... ταπεινός... μπήκε στην Pώμη,
και κ ό ν ε ψ ε... σ’ ενός μικρού τεχνίτου σπίτι.
Κ’ έπειτα παρουσιάσθηκε... σαν κ α κ ο μ ο ί ρ η ς
και σαν πτωχάνθρωπος... στην Σύγκλητο,
έ τ σ ι... με πιο αποτέλεσμα να ζ η τ ι α ν έ ψ ε ι. 


(από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena