Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

HERMANN HESSE: ΣΙΝΤΑΡΤΑ


Ο Σιντάρτα είπε: 

«Τί μπορώ να σου πω εγώ, σεβάσμιε;

Μ ή π ω ς... πως αναζητάς υπερβολικά; 

Πως η αναζήτηση... σ’ εμποδίζει να βρεις;»

«Μα πώς;» ρώτησε ο Γκοβίντα
.
«Ό τ α ν... κάποιος ζητάει», είπε ο Σιντάρτα, 

«συμβαίνει συχνά να μη βλέπουν τα μάτια του... 

παρά μόνο το πράγμα που ζητάει, 

σ υ μ β α ί ν ε ι... να μην είναι ικανός να βρει τίποτα, 

επειδή σκέφτεται πάντα... μόνο αυτό που ζητάει
,
ε π ε ι δ ή... έχει ένα σκοπό,

 επειδή κατέχεται από τον σκοπό. 

Ζ η τ ά ω θα πει: έχω ένα σκοπό

Β ρ ί σ κ ω όμως σημαίνει: είμαι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς,
 
στέκομαι α ν ο ι χ τ ό ς... δεν έχω κανένα σκοπό. 

Εσύ, σεβάσμιε, είσαι κατά πάσα πιθανότητα 

πραγματικά ένας αναζητητής, 

αφού, επιδιώκοντας το σκοπό σου... 

δεν βλέπεις μερικά πράγματα 

που είναι εμπρός στα μάτια σου.."


..απόσπασμα από το βιβλίο "Σιντάρτα" του Έρμαν Έσσε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena