Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ - Καπετάν ΖΕΖΑΣ:
"Δεν υπήκουσα παρά εις μίαν Ι δ έ α ν
να φανώ χ ρ ή σ ι μ ο ς.. 
εις τον πλησίον μου και τον Τόπο"

Γεννήθηκε σαν Σήμερα στις 29 Μαρτίου 1870.. 
τον σκότωσαν στις 13 Οκτωβρίου 1904.. 
σε ηλικία 34 χρονών

"... Δεν φαντάζεσαι την κατάστασίν μου την ψυχικήν. 
ΘΕΛΩ και ΠΡΕΠΕΙ να μ ε ί ν ω εδώ.. 
αλλ΄ ο πολυτάραχος και σχεδόν άγριος βίος μου
με κάμνει να νοσταλγώ
 τον ήσυχον και γλυκύν οικογενειακόν βίον.
Και εδώ έχω τας ικανοποιήσεις μου 
και εκεί την ευτυχίαν μου.
Αλλ΄εδώ με κρατεί επί πλέον το κ α θ ή κ ο ν
και πρό πάντων αι υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς.. ας ανέλαβα.
Αισθάνομαι ότι θυσιάζομαι, 
αλλά τουλάχιστον θα κατορθώσω τίποτε;
ΉΗ θα χανδακώσω την ι ε ρ ά ν αυτήν υπόθεσιν;
Αισθανόμενος... το μέγεθος της ε υ θ ύ ν η ς,
πότε τρέμω και πότε ενθουσιώ...".

"... Το σταυρό να τον δώσεις στη γυναίκα μου..
και το τουφέκι στο γιο μου του Μίκη
και να του πης... ότι το κ α θ ή κ ο ν μου το έκαμα ...".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena