Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Francesco De Gregori: La Storia


La Storia - Η Ιστορία 

Ε ί μ α σ τ ε  εμείς η Ιστορία,
κανείς ας μη παρεξηγείται.
Είμαστε εμείς, αυτό το λιβάδι
από βελόνες κάτω απ'τον ήλιο.
Είμαστε  ε μ ε ί ς  η Ιστορία.
Π ρ ο σ ο χ ή,  
κανείς μας δεν εξαιρείται.

La Storia siamo noi,
nessuno si senta offeso 
siamo noi questo prato
di aghi sotto al cielo 
 La Storia siamo noi.
Attenzione
nessuno si senta escluso. 

Η Ιστορία είμαστε εμείς
Είμαστε εμείς 
αυτά τα  κ ύ μ α τ α  της θάλασσας
αυτός ο θ ό ρ υ β ο ς  που σπάει τη σιωπή,
αυτή η σιωπή... 
που είναι τόσο δύσκολο να καταπιείς,
και μετά σου λένε ότι όλοι είμαστε ίσοι,
ότι... όλοι κλέβουν με τον ίδιο τρόπο,
αλλά είναι μόνο... ένας τρόπος
να σε πείσουν 
να μ έ ν ε ι ς  στο σπίτι.. 
όταν έ ρ χ ε τ α ι... η νύχτα.

La Storia siamo noi 
siamo noi queste onde nel mare
questo rumore che rompe il silenzio
questo silenzio così difficile da masticare
e poi ti dicono tutti sono uguali
tutti rubano alla stessa maniera
ma è solo un modo per convincerti
a restare in casa quando viene.. la sera.

Αλλά η  Ι σ τ ο ρ ί α...
δεν  σ τ α μ α τ ά  ποτέ,
μπροστά από μια πόρτα,
η Ιστορία μ π α ί ν ε ι ...
μέσα στα δωμάτια μας.. τα καίει.
Η Ιστορία δικάζει.. ή.. δικαιώνει. 

Però la Storia non si ferma davvero,
davanti ad un portone
la Storia entra
dentro le nostre stanze, le brucia
la Storia dà torto o dà ragione.

Είμαστε εμείς... η Ι σ τ ο ρ ί α
ε ί μ α σ τ ε  εμείς 
που γράφουμε τις σελίδες της
είμαστε εμείς που απόφασίζουμε
όλα να τα κερδίσουμε, όλα να τα χάσουμε. 

La Storia siamo noi
siamo noi che scriviamo le lettere
siamo noi che abbiamo
tutto da vincere, tutto da perdere.

κι έπειτα οι άνθρωποι,
γιατί είναι οι άνθρωποι
 που γράφουν την Ιστορία,
ό τ α ν... έρχεται η στιγμή
να επιλέξουν... και να προχωρήσουν...
Τη ξαναβρίσκεις ολόκληρη... 
με τα μάτια ανοιχτά
που ξέρουν καλά... τι πρέπει να κάνουν...
αυτά.. που διάβασαν ένα εκατομύριο βιβλία
και εκείνα.. που δεν γνωρίζουν, 
ούτε καν να μιλήσουν.
Κι είναι γι'αυτό.. 
που η Ιστορία φέρνει ανατριχίλα 
και κανείς ποτέ...
 δεν μπορεί να το αλλάξει. 

Poi la gente,
perché è la gente che fa la storia
quando è il momento
di scegliere e di andare
te la ritrovi tutta... con gli occhi aperti
che sanno benissimo cosa fare...
quelli che hanno letto un milione di libri
e quelli che non sanno nemmeno parlare
ed è per questo che la Storia dà i brividi
e nessuno la può cambiare.

Η Ιστορία... ξέρεις.. είμαστε ε μ ε ί ς
Είμαστε εμείς.. γονείς και παιδιά
Είμαστε εμείς "bella ciao".. που ξεκινάμε
Η Ιστορία... δεν έχει κρυψώνες
Η Ιστορία... δεν απαλλάσσει 
κανένα απ΄την ευθύνη
Είμαστε εμείς... η Ιστορία
Είμαστε εμείς... αυτό το πιάτο από σιτάρι

La Storia sai siamo noi
siamo noi.. padri e figli
siamo noi "bella ciao".. che partiamo.
La Storia.. non ha nascondigli
La Storia... non passa la mano
La Storia siamo noi
siamo noi questo piatto di grano. . 

Francesco De Gregori
Μετάφραση:  Lunapiena
^

http://youtu.be/K-VpPGI2S50

1 σχόλιο:

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena