Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Bertol Brecht: Εγκώμιο στη Μάθηση


Εγκώμιο στη μάθηση

Μάθαινε και τ' απλούστερα! Γι' αυτούς
που ο καιρός τους ήρθε
ποτέ δεν είναι πολύ αργά!
Μάθαινε το αβγ, δε σε φτάνει, μα συ
να το μαθαίνεις! Μη σου κακοφανεί!
Ξ ε κ ί ν α! Πρέπει  ό λ α  να τα ξέρεις!
Ε σ ύ να πάρεις πρέπει.... την ε ξ ο υ σ ί α.

Μ ά θ α ι ν ε, άνθρωπε στο άσυλο!
Μ ά θ α ι ν ε, άνθρωπε στη φυλακή!
Μ ά θ α ι ν ε, γυναίκα στην κουζίνα!
Μ ά θ α ι ν ε, εξηντάχρονε!
Εσύ να π ά ρ ε ι ς πρέπει... την εξουσία.
Ψάξε για σχολείο, άστεγε!
Προμηθεύσου γ ν ώ σ η, παγωμένε!
Πεινασμένε, άρπαξε το βιβλίο: είν' ένα όπλο.
Ε σ ύ.. να πάρεις πρέπει... την εξουσία.

Μην ντρέπεσαι να ρωτήσεις, Σύντροφε!
Μην αφεθείς να πείθεσαι
μ ά θ ε  να βλέπεις συ ο ίδιος!
Ό,τι δεν ξέρεις ο ίδιος
καθόλου δεν το ξέρεις.
Έ λ ε γ ξ ε  το λογαριασμό
εσύ Θα τον πληρώσεις.
Ψάξε με τα δάχτυλα... κάθε σημάδι
Ρ ώ τ α: πώς βρέθηκε αυτό εδώ.
Εσύ να π ά ρ ε ι ς  πρέπει... την ε ξ ο υ σ ί α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena