Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Μάνος Χατζιδάκις: νεοναζισμός«Ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός
και κάθε α ν τ ι κ ο ι ν ω ν ι κ ό  
και αντιανθρώπινο φ α ι ν ό μ ε ν ο συμπεριφοράς
δεν προέρχεται από ιδεολογία,
δεν περιέχει ιδεολογία.... δεν συνθέτει ιδεολογία.
Είναι η μεγενθυμένη έκφραση-εκδήλωση του κ τ ή ν ο υ ς
που περιέχουμε μέσα μας.. χωρίς εμπόδιο στην ανάπτυξή του,
όταν κοινωνικές ή πολιτικές σ υ γ κ υ ρ ί ε ς...
συντελούν, βοηθούν, ενισχύουν 
 τη βάρβαρη και αντιανθρώπινη παρουσία του.

Η μόνη α ν τ ι β ί ω σ η... 
για την  κ α τ α π ο λ έ μ η σ η  του κτήνους
που περιέχουμε είναι... η Π α ι δ ε ί α.
Η  α λ η θ ι ν ή  παιδεία... 
και όχι η ανεύθυνη εκπαίδευση
και η πληροφορία χωρίς κρίση και 
χωρίς ανήσυχη αμφισβητούμενη συμπερασματολογία.
Αυτή η π α ι δ ε ί α...  που δεν εφησυχάζει
ούτε δημιουργεί αυταρέσκεια στον σπουδάζοντα,
αλλά πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα και την ανασφάλεια.

Όμως μια τέτοια π α ι δ ε ί α  δεν  ε υ ν ο ε ί τ α ι
από τις πολιτικές παρατάξεις 
και από όλες τις κυβερνήσεις,
διότι κατασκευάζει ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ ς 
και.. ανυπότακτους π ο λ ί τ ε ς
μη χρήσιμους για το ευτελές παιχνίδι 
των κομμάτων και της πολιτικής.
Κι αποτελεί πολιτική «παράδοση»
 η πεποίθηση πως τα κτήνη,
με κατάλληλη τακτική και αντιμετώπιση, 
καθοδηγούνται, τιθασεύονται.
Ενώ τα πουλιά...
 Για τα πουλιά, μόνον οι δολοφόνοι,
οι άθλιοι κυνηγοί αρμόζουν, 
με τις «ευγενικές παντός έθνους παραδόσεις».

Κι είναι φορές που το  κτ ή ν ο ς  
πολλαπλασιαζόμενο κάτω από συγκυρίες
και με τη μορφή «λαϊκών αιτημάτων και διεκδικήσεων»
σχηματίζει... φ α ι ν ό μ ε ν α λοιμώδους νόσου
που προσβάλλει μεγάλες ανθρώπινες μάζες
και επιβάλλει θανατηφόρες επιδημίες.

......................................

Σήμερα ξέρω πως δ ι έ β λ ε π α  με την ευαισθησία μου
τις εξελίξεις και την επανεμφάνιση του τέρατος.
Και δεν εννοούσα να συνηθίσω 
την ολοένα αυξανόμενη παρουσία του.
Πάντα εννοώ να τρομάζω.

Ο νεοναζισμός δεν είναι οι άλλοι.
Οι μισητοί δ ο λ ο φ ό ν ο ι, που βρίσκουν όμως 
κατανόηση από τις διωκτικές αρχές
λόγω μιας περίεργης αλλά όχι και ανεξήγητης 
συγγενικής ομοιότητος.
Που τους έχουν συνηθίσει 
οι αρχές και οι κυβερνήσεις
σαν μια πολιτική προέκτασή τους 
ή σαν μια επιτρεπτή αντίθεση,
δίχως ιδιαίτερη σημασία που να προκαλεί ανησυχία.

(Τελευταία διάβασα πως στην Πάτρα, 
απέναντι στο αστυνομικό τμήμα
άνοιξε τα γραφεία του ένα νεοναζιστικό κόμμα.
Καμιά ανησυχία ούτε για τους φασίστες, 
ούτε για τους αστυνομικούς.
Ούτε φυσικά για τους περιοίκους).

Ο εθνικισμός είναι κι αυτός νεοναζισμός.
Τα κουρεμένα κεφάλια των στρατιωτών, 
έστω και παρά τη θέλησή τους,
ευνοούν την έξοδο της σκέψης και της κρίσης,
ώστε να υποτάσσονται και να γίνονται κατάλληλοι
για την αποδοχή διαταγών και κατευθύνσεων 
προς κάποιο θάνατο.
Δικόν τους ή των άλλων.

Η εμπειρία μου διδάσκει πως η α λ η θ ι ν ή  σκέψη,
ο  π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό ς  οφείλει κάπου να σταματά.
Δεν συμφέρει. Γι' αυτό και σταματώ.
Ο ερασιτεχνισμός μου στην επικέντρωση 
κι ανάπτυξη του θέματος
κινδυνεύει να γίνει ευάλωτος από τους εχθρούς.
Όμως ο φ ε ί λ ω  να διακηρύξω το πάθος μου
για μια π ρ α γ μ α τ ι κ ή  κι απρόσκοπτη
 ανθρώπινη ε λ ε υ θ ε ρ ί α.

Ο φασισμός στις μέρες μας φανερώνεται 
με δ υ ο  μορφές.
Ή π ρ ο κ λ η τ ι κ ό ς... 
με το πρόσχημα αντιδράσεως
σε πολιτικά 
ή κοινωνικά γεγονότα 
που δεν ευνοούν την περίπτωσή τους
ή π α θ η τ ι κ ό ς... 
μες στον οποίο κυριαρχεί ο φόβος
για ό,τι συμβαίνει γύρω μας.
Ανοχή και παθητικότητα λοιπόν.
Κι έτσι εδραιώνεται η πρόκληση....
 Με την  α ν ο χ ή   των πολλών.
Προτιμότερο αργός και σιωπηλός θάνατος... 
από την α ν τ ί δ ρ α σ η του ζωντανού 
και ευαίσθητου οργανισμού που περιέχουμε.

Το φ ά ν τ α σ μ α   του κ τ ή ν ο υ ς... παρουσιάζεται
ιδιαιτέρως έντονα στους ν έ ο υ ς.
Εκεί επιδρά και το marketing. Η επιρροή από τα Μ.Μ.Ε.
ενός τ ρ ό π ο υ  ζωής που ευνοεί το εμπόριο.
Κι όπως η εμπορία ναρκωτικών 
ευνοεί τη διάδοσή τους στους νέους,
έτσι και η μουσική, οι ιδέες, ο χορός
και όσα σχετίζονται με τον τρόπο ζωής τους
έχουν δημιουργήσει βιομηχανία και τεράστια
κι αφάνταστα οικονομικά ενδιαφέροντα.

Και μη βρίσκοντας α ν τ ί σ τ α σ η ... 
από μια στέρεη  π α ι δ ε ί α  
όλα αυτά δημιουργούν.... ένα κατάλληλο έ δ α φ ο ς
για να ανθίσει ο εγωκεντρισμός η εγωπάθεια,
η κενότητα και φυσικά κάθε κτηνώδες ένστιχτο 
στο εσωτερικό τους.

Προσέξτε το χορό τους 
με τις ομοιόμορφες στρατιωτικές κινήσεις,
μακρά από κάθε διάθεση επαφής και επικοινωνίας.
Το τραγούδι τους με τις συνθηματικές
 επαναλαμβανόμενες λέξεις,
η α π ο υ σ ί α.... του βιβλίου 
και της σκέψης από τη συμπεριφορά τους
και ο στόχος για μια άνετη σταδιοδρομία κέρδους
και εύκολης επιτυχίας.

Βιώνουμε μέρα με τη μέρα περισσότερο 
το τμήμα του εαυτού μας
– που ή φοβάται ή δεν σκέφτεται,
επιδιώκοντας όσο γίνεται περισσότερα οφέλη.
Ώσπου να βρεθεί ο κατάλληλος «αρχηγός» 
που θα ηγηθεί αυτό το κατάπτυστο περιεχόμενό μας.
Και τότε θα 'ναι αργά για ν' αντιδράσουμε.

Ο νεοναζισμός είμαστε εσείς κι εμείς –
όπως στη γνωστή παράσταση του Πιραντέλο.
Είμαστε εσείς, εμείς και τα παιδιά μας.
Δ ε χ ό μ α σ τ ε.... να 'μαστε απάνθρωποι
μπρος στους φορείς του AIDS, από άγνοια
αλλά και τόσο «ανθρώπινοι» και συγκαταβατικοί
μπροστά στα ανθρωποειδή ερπετά του φασισμού,
πάλι από άγνοια, αλλά κι από φόβο κι από συνήθεια.
Και το Κακό ελλοχεύει χωρίς προφύλαξη, 
χωρίς ντροπή.

Ο νεοναζισμός δεν είναι θεωρία, σκέψη και αναρχία.
Είναι μια  π α ρ ά σ τ α σ η. Εσείς κι εμείς.
Και πρωταγωνιστεί ο Θ ά ν α τ ο ς.»


από το κείμενο του Μάνου Χατζιδάκι, 
στην "Ελευθεροτυπία"... με τίτλο: 
«Ο νεοναζισμός δεν είναι οι άλλοι»
τον Φεβρουάριο του 1993...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena