Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

J. Korczak: ΙσχυρίζεστεΙσχυρίζεστε: Είναι κουραστικό

ν’ασχολείσαι με τα παιδιά.
Έχετε δίκαιο!
και συμπληρώνετε:
... Θα πρέπει να φτάσεις
στο επίπεδό τους
να κατέβεις, να γονατίσεις,
να διπλώσεις στα δύο,
να ξαναγίνεις μικρός.

Εδώ κάνετε το λάθος
Δεν είναι αυτό που μας κουράζει.
...αλλά το γεγονός
που μας αναγκάζουν..
ν’α ν έ β ο υ μ ε... μέχρι το ύ ψ ο ς
των δικών τους σ υ ν α ι σ θ η μ ά τ ω ν,
να τεντωθούμε, να μακρύνουμε
να σταθούμε στις άκρες
των ποδιών μας…

για να μην τα πληγώσουμε.

J. Korczak
Μεταφρ. Lunapiena

1 σχόλιο:

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena