Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Κ, ΒΑΡΝΑΛΗΣ: Πῶς μᾶς θέλει ἡ «ἀληθὴς δημοκρατία»


Πῶς μᾶς θέλει ἡ «ἀληθὴς δημοκρατία»


Νὰ μὴν ἀ κ ο ύ ω....καὶ νὰ μὴ βλέπω νὰ πατῶ.
Νὰ μὴ ν ο γ ά ω.... καὶ νά ῾χω τὸ στόμα βουλωτό.
Νὰ μὴ μὲ φαρμακών᾿ ἡ μ π ό χ α... τοῦ καιροῦ μου.
Χ ω ρ ὶ ς... αὐτιὰ καὶ μάτια, μύτη καὶ μυαλό,
μ ο υ γ κ ὸ ς.. νὰ πηαίνω, 
ὅποτε μοῦ ῾ρθει, πρὸς νεροῦ μου,
κι ἅμα τσινάει ὁ Γάϊδαρος.... νὰ μὴ γελῶ.
Καὶ σὰ μὲ καρυδώνουνε.. μουνοῦχο σκλάβο
οἱ Ἀμερικάνοι.. ἐγὼ... νὰ βλαστημάω τὸ Σλάβο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena