Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

ΑΥΤΗ η ΑΝΕΡΓΙΑ...


Τον Απρίλη του 1959, 
οι άνεργοι στα αστικά κέντρα της Ελλάδας... 
έφτασαν... τους 110.000, 
για πρώτη φορά στην Ιστορία μας...

Τον Δεκέμβρη του 2013.. 
η ανεργία στην Ελλάδα ήταν... στο 27,5%... 
οι άνεργοι στην Ελλάδα ξεπέρασαν τους 1.349.000...
..... κατά την Επίσημη ανακοίνωση της Eurostat
Το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. 
Μια π ρ ω τ ι ά... που καίει...
Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 24,5%,
 στις γυναίκες 31,6%
και στους ν έ ο υ ς κάτω των 25 ετών... 58,3% 
(169.000 άτομα)
^
ΑΥΤΗ η ΑΝΕΡΓΙΑ...

Κύριοι συνάδελφοι, η α ν ε ρ γ ί α
πρόβλημα πολύ ακανθώδες.
Εφ’ ω και είναι ευκαιρία
το Συμβούλιόν μας το εργώδες
να της αφιερώσει μίαν… συζήτησιν.
Διότι είναι καθαρά θεομηνία
διά... το έθνος η ανεργία.

Α ί ν ι γ μ α αποτελεί διά πάντα
τίμιον πολίτην και υγιώς σκεπτόμενον
της ανεργίας το φαινόμενον.
Και επιπλέον, εξόχως επιζήμιον.

Κύριοι, οι καιροί ου μενετοί!
Θα απετέλει δε αδυναμίαν μας θανάσιμον,
εάν ημείς, του έθνους οι εκλεκτοί,
δεν εύρωμεν μίαν δικαιολογίαν β ά σ ι μ ο ν,
και την εμπιστοσύνην ούτω χάσωμεν του λαού,
ήτις μας είναι λ ί γ ο χρήσιμος.

Πρέπει, λοιπόν, δεόντως να αντιδράσωμεν.
Διότι θα είναι συμφορά.. μοιραία και κρίσιμος
εάν κρούσματα κοινωνικής έχομεν αναταραχής,
ενώ ευρισκόμεθα επί ξηρού ακμής!
Θα ήτο διά το έθνος.. απειλή ολεθρία,
που το μαστίζει τόση ανεργία!

Δεν συμφωνείτε, κύριοί μου;
Το συμφερότερον, κατά την άποψίν μου,
είναι ν’ αποφασίσωμεν.. ότι το πρόβλημα ελύθη,
και να το παραδώσωμεν στην λήθη.

-Την άποψή σας, να τη βράσουμε!
Η ανεργία, π λ η γ ή.. και παιδεμός του τόπου,
θα λείψει μ ο ν α χ ά.. τη μέρα
όπου... θα μπείτε ε σ ε ί ς στην ανεργία!

από... Μπ. Μπρεχτ, Ποιήματα,
μεταφρ. Μάριος Πλωρίτης
Εκδ. Θεμέλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena