Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Νικηφόρος Βρεττάκος: Αυτοπυρπόληση


 Α υ τ ο π υ ρ π ό λ η σ η

Ντύθηκες γαμπρός
φ ω τ α γ ω γ ή θ η κ ε ς... σαν Έθνος.
Έ γ ι ν ε ς... ένα θέαμα ψυχής
ξεδιπλωμένης στον ορίζοντα.
Ε ί σ α ι... η φωτεινή
περίληψη του δράματος μας,
τα χέρια μας... προς την Ανατολή
και τα χέρια μας... προς τη Δύση.
Ε ί σ α ι... στην ίδια λ α μ π ά δ α... 
τη μια... τ’ αναστάσιμο Φ ω ς
κι ο επιτάφιος Θ ρ ή ν ο ς μας.

Νικηφόρος Βρεττάκος
από τη συλλογή: “Η Θέα του Κόσμου”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena