Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ: ΠΙΣΤΕΥΩ


ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ: ΠΙΣΤΕΥΩ

Η Αγάπη μόνο βαστάζει όλα τα φορτία
Μπορώ να βαστάζω όλα τα φορτία
Γιατί η Αγάπη είναι το μέγα Φορτίο
         Η Αγάπη σηκώνει το βάρος τ' ουρανού
         Μπορώ να σηκώνω το βάρος τ' ουρανού
         Η Αγάπη υπομένει τα μαρτύρια της πυράς
         Μπορώ να υπομένω τα μαρτύρια της πυράς
         Γιατί η Αγάπη είναι ο Ουρανός και η Πυρά
         Η Αγάπη πιστεύει στη Ζωή και στο Θάνατο
         Η Αγάπη πιστεύει στο Θαύμα
         Μπορώ να πιστεύω 
στη Ζωή και στο Θάνατο
         Μπορώ να πιστεύω στο Θαύμα
Γιατί η Α γ ά π η 
είναι η Ζωή και ο Θάνατος
Γιατί η Αγάπη είναι το Θαύμα
         Η Αγάπη προσεύχεται και ενεργεί
         Η Αγάπη αγρυπνεί
         Μπορώ να προσεύχομαι και να ενεργώ
         Μπορώ να αγρυπνώ
    Γιατί η Αγάπη είναι Προσευχή και Πράξη
   Γιατί η Αγάπη είναι η μυστική Αγρυπνία
         Η Αγάπη κρατάει όλα τα χαμόγελα 
κι όλα τα δάκρυα
         Μπορώ να χαμογελώ
 και να κλαίω όλα τα δάκρυα
        Γιατί η Αγάπη είναι η Χαρούμενη - Θλίψη
         Η Αγάπη δίνει τον Άρτο και τον Οίνο
         Μπορώ να μεταλάβω τον Άρτο και τον Οίνο
Γιατί η Αγάπη είναι ο Μυστικός Δείπνος
         κι η Μεγάλη Υπόσχεση
         Η Αγάπη έπλασε τον Άνθρωπο
         Η Αγάπη εδώρησε το Φως
         Πιστεύω στον Άνθρωπο
         Πιστεύω στην Αγάπη
Γιατί η Αγάπη είναι το Φως και η Δωρεά
Γιατί η Αγάπη είναι ο Άνθρωπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena