Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: ΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣωτήρη Πέτρουλα, Σωτήρη Πέτρουλα
σε π ή ρ ε... ο Λαμπράκης.. σε π ή ρ ε... η Λευτεριά
σε πήρε.. ο Λ α μ π ρ ά κ η ς... σε πήρε η Λ ε υ τ ε ρ ι ά
Μ ά ρ τ υ ρ ε ς... ήρωες... οδηγούνε 
τα γαλάζια μάτια του... μάς καλούνε

Σ ω τ ή ρ η Πέτρουλα, Σωτήρη Π έ τ ρ ο υ λ α
αηδόνι και λιοντάρι.... βουνό και ξαστεριά
αηδόνι και λιοντάρι... βουνό και ξαστεριά
Μάρτυρες... ή ρ ω ε ς.... οδηγούνε
τα γαλάζια μάτια του... μάς καλούνε

Σωτήρη Π έ τ ρ ο υ λ α, Σωτήρη Πέτρουλα
ο δ ή γ α το λαό σου.... οδήγα μας μ π ρ ο σ τ ά
οδήγα το λ α ό σου.... ο δ ή γ α μας μπροστά
Μάρτυρες... ήρωες... ο δ η γ ο ύ ν ε
τα γαλάζια μάτια του.... μάς καλούνε

Σ ω τ ή ρ η Π έ τ ρ ο υ λ α.... Σωτήρη Πέτρουλα....

Στίχοι και Μουσική: Μ. Θεοδωράκης
με την Μ. Φαραντούρη ((Μόσχα 1966)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena