Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΧΡΟΝΟΣ... και ο Λόγος


Μη πεις ποτέ..
"Κάθε πέρσι και καλύτερα"
γιατί..."Τα στερνά νικούν τα πρώτα"
αλλά..."Όποιος σκορπάει τον καιρό...
δεν τον ξαναμαζεύει"
να θυμάσαι... "Όσα φέρνει η ώρα,
δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος"

"Ο Χ ρ ό ν ο ς... είναι σαν τον ά ν ε μ ο,
σηκώνει τα ελαφριά και αφήνει τα βαριά."

"Ο Χρόνος είναι χρήμα" λένε κάποιοι
Αλλά εσύ να το  θ υ μ ά σ α ι....
"Ο χρόνος είναι  δ ω ρ ε ά ν...
αλλά είναι  α ν ε κ τ ί μ η τ ο ς.
Δεν είναι κτήμα σου
αλλά.. μ π ο ρ ε ί ς.. να τον χρησιμοποιήσεις.
Δεν μπορείς να τον φυλάξεις
αλλά  μ π ο ρ ε ί ς... να τον ξοδέψεις.
Και από τη στιγμή... όμως που τον χάσεις,
δεν μπορείς... να τον πάρεις πίσω.

"Ο Χρόνος είναι...
το  μ ό ν ο...  κεφάλαιο των ανθρώπων
που η μοναδική τους  π ε ρ ι ο υ σ ί α...
είναι η  ε υ φ υ ΐ α  τους"

"Ο Χρόνος πετάει από πάνω μας
αλλά αφήνει τη σκιά του πίσω."
"Εάν δεν εκτιμήσεις..
την  α ξ ί α του εαυτού σου,
δεν θα εκτιμήσεις...
την αξία του χρόνου σου.
Και αν δεν εκτιμήσεις...
την  α ξ ί α  του χρόνου σου,
δεν θα κάνεις τίποτε μ’ αυτόν"
Για να μη φτάσεις ποτέ να πεις…
"Ξόδευα άσκοπα το χρόνο μου..
και τώρα ο χρόνος... ξοδεύει άσκοπα εμένα"

Π ά ν τ α... είναι ο κατάλληλος χρόνος
για να κάνεις αυτό... που είναι σ ω σ τ ό"

Πλανιόμαστε όταν λέμε.. ότι καιρός περνάει.
Ο καιρός στέκεται.... ε μ ε ί ς  περνάμε"

Ο Χρόνος είπαν είναι...
"..η κινούμενη μορφή της ακίνητης αιωνιότητας"
Γι'αυτό... μη ξεχνάς  π ο τ έ...
Τίποτε δεν έχει μεγαλύτερη  σ η μ α σ ί α
από την  π α ρ ο ύ σ α  στιγμή.
"Μην κοιτάζεις το ρολόι, κάνε ό,τι κάνει.
Π ρ ο χ ώ ρ α.....

"H αδράνεια κάνει να περνούν αργά οι ώρες
και γρήγορα τα χρόνια"

"Η έγνοια της μετριότητας είναι...
πώς θα σκοτώσει τον χρόνο.
Ο σοφός π ρ ο σ π α θ ε ί...
να εκμεταλλευτεί κάθε δευτερόλεπτο"

"Οι καιροί ου μενετοί" έλεγε Θουκυδίδης,
που σημαίνει...
Οι καιροί.. δηλαδή οι ευκαιρίες που μας δίνονται
... δ ε ν  περιμένουν"
"Κ α ι ρ ό ς... επί πάσιν  ά ρ ι σ τ ο ς"
απαντάει ο Ποιητής Θέογνις,
που σημαίνει ότι... για όλα τα πράγματα
υπάρχει ο  σ ω σ τ ό ς... χρόνος

κι ο άλλος μας Ποιητής ο Γ.Σεφέρης
απαντά χρόνια μετά...
 ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ  
Λίγο ἀκόμα θὰ ἰδοῦμε
τὶς ἀμυγδαλιὲς ν᾿ ἀ ν θ ί ζ ο υ ν.
Λίγο ἀκόμα θὰ ἰδοῦμε
τὰ μάρμαρα νὰ λάμπουν,
νὰ λ ά μ π ο υ ν στὸν ἥλιο
κι ἡ θάλασσα νὰ κυματίζει.
ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ,
νὰ σ η κ ω θ ο ῦ μ ε... λίγο ψηλότερα

κι ο Γ. Δροσίνης θα συμπληρώσει...
ΔΕΝ θέλω του κισσού το πλάνο ψήλωμα
σὲ  ξ έ ν α αναστυλώματα δεμένο
ας είμαι ένα καλάμι, ένα χαμόδεντρο,
μα όσο ανεβαίνω, μ ό ν ο ς ν᾿ ἀνεβαίνω..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena