Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ: Ο αδελφός τον αδελφό


 Ο αδελφός τον αδελφό
 1975 

...απ’ το `44 κι από το γλυκοχάραμα

ο αδελφός τον αδελφό 
με σ ύ μ β ο υ λ ο.... ένα βρετανό 
π ο τ ί ζ ο υ ν.... αίμα το στενό
με σύμβουλο ένα β ρ ε τ α ν ό...

...'46 εγύρισε στον σβέρκο μας θρονιάστηκε
κι ο αδερφός τον αδερφό
με σ ύ μ β ο υ λ ο. παλατιανό
κανόνια σ έ ρ ν ο υ ν στο βουνό
με σύμβουλο π α λ α τ ι α ν ό...

...'47 κι ανάθεμα όλα δικά τους τ’ θελαν
κι αδερφός τον αδερφό
με σ ύ μ β ο υ λ ο αμερικανό
χορταίνει ν ι ά τ α το βουνό
με σύμβουλο α μ ε ρ ι κ α ν ό...

...προδότες και δωσίλογοι 
ό λ ο ι... καλοδεχούμενοι
πατριώτες και αγωνιστές 
στον τ ο ί χ ο... και στις φ υ λ α κ έ ς
Ν τ α χ ά ο υ... σε ελληνικό νησί
κι ένας σοφός υμνολογεί...

" Η Μακρόνησος είναι... 
ο Παρθενών της συγχρόνου Ελλάδος"

...κι απ’ τα `54 το μέλλον μας ανθόσπαρτο
το σύστημα.... έχει ο ρ γ α ν ω θ ε ί
και ο λ α ό ς... φακελωθεί
οι σ ύ ν τ ρ ο φ ο ι.. εκτελεστεί
οι πλάκες έχουν πλυθεί...

...μα ένας σοφός α ν η σ υ χ ε ί...
"Δεν έχω ανάγκη από ήρωες, 
θέλω Χίτες σκυλιά λυσσασμένα 
που να γαυγίζουν"

...Στεριώνουνε της τάξη τους... 
μένουν συναμετάξυ τους
π α ί ρ ν ο υ ν το φόρο... απ’το φτωχό 
τον κάνουν... δ ά ν ε ι ο κρατικό
κ ε φ ά λ α ι ο... εφοπλιστικό
κεφάλαιο... β ι ο μ η χ α ν ι κ ό...

...ο π λ ο ύ σ ι ο ς... πλουσιότερος 
κι ο φτωχός... φ τ ω χ ό τ ε ρ ο ς
η αγροτιά και η εργατιά 
τον δρόμο παίρνουν του βοριά
για προκόπη στην ξ ε ν η τ ι ά
και ένας σοφός... δοξολογά...

" Η Μετανάστευσης... 
είναι ευλογία δια τον τόπον"

...Σαν Έ λ λ η ν ε ς περήφανοι 
σαν Ευρωπαίοι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι
σαν κράτος συνεταιρικό
στο ΝΑΤΟ.... μέλος εκλεκτό
απ ’ τον προυπολογισμό
το πιο μεγάλο μ ε ρ τ ι κ ό...

...Το πιο μεγάλο μέρτικο 
το δίνουμε για το σ τ ρ α τ ό
κι είμαστε κράτος δυνατό
σε εχθρούς και φίλους σεβαστό
κι ακούμε εκείνο το σοφό
να λεει σε ενα αμερικανό...

" Κύριε Πρόεδρε της αμερικανικής βιομηχανίας 
ραπτομηχανών Singer ιδού ο στρατός σας" 

...το σύστημα έχει οργανωθεί
και ο λ α ό ς.... φακελωθεί
οι σ ύ ν τ ρ ο φ ο ι.... εκτελεστεί
οι πλάκες έχουν πλυθεί...

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
με Β. Παπακωνσταντίνου και Τζένη Καρέζη
^

http://youtu.be/_U5z5oULXLY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena