Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

ΕΙΡΕΣΙΩΝΗ: Το πρώτο γιορτινό δέντρο


ΕΙΡΕΣΙΩΝΗ ή Κότινος ήταν 
το αρχαιοελληνικό όνομα της  α γ ρ ι ε λ ι ά ς!
Ένας κλάδος Ελιάς.. σ τ ο λ ι σ μ έ ν ο ς..
με τούφες λευκού ερίου (μαλλιού) 
και χρωματιστά κόκκινα
 δουλεμένα για πλέξιμο μαλλιά,
συμπληρωνοντας καρπούς
και  σπιτίσιες γιορτινές κουλούρες (κολλύραι)
 ήταν το πρώτο γιορτινό δέντρο..
για τη Γιορτή του Ηλιου και των Ωρών!

"Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο 
του Αποστόλου Αρβανιτόπουλου, σχετικό με τα έθιμα 
του χριστουγεννιάτικου δέντρο και των καλάνδων, 
μας σώζει ο Φίλιππος Βρετάκος στο βιβλίο του
"Οι δώδεκα μήνες του έτους και αι κυριώτεραι εορταί των":


"Το χριστουγεννιάτικον δένδρον σ υ μ β ο λ ί ζ ε ι
την αιωνιότητα της ζωής, διότι 
δεν γηράσκει και δεν χάνει, επομένως, την νεότητά του.
Περί τούτου, ως εθίμου, ο αείμνηστος
 καθηγητής μου Αποστολ. Αρβανιτόπουλος
("Κληρονομία του αρχαίου κόσμου", 
Eφημερίς "Εθνος", 31 Δεκεμ.1937)
αναφέρει τα εξής:
"Το δένδρον όμως των Χριστουγέννων 
δεν το ευρίσκω, εγώ τουλάχιστον, 
ως ξενικήν συνήθειαν, ως νομίζεται γενικώς,
αλλ' εν μέρει ως αρχαίαν ελληνικήν.

Είναι, δηλαδή, υπολείμματα της περιφήμου 
"ε ι ρ ε σ ι ώ ν η ς",
και της "ικετηρίας" των αρχαίων Ελλήνων,
και μάλιστα των αρχαίων Αθηναίων.

Ήσαν δε η μεν  Ι κ ε τ η ρ ί α  κλάδος ελαίας,
από του οποίου εκρέμων ποκάρια μαλλιού,
και έφερον αυτόν όσοι ήθελον να ικετεύσουν 
τον Θεόν ομαδικώς,
δια την  α π α λ λ α γ ή ν  του  τ ό π ο υ.... 
από δεινού τινός κακού,
π.χ. από νοσήματος, πανώλους, χολέρας ή ομοίου.

Ως επί το πολύ, όμως, εβάσταζε την Ικετηρίαν 
άνθρωπος, ο οποίος ήθελε να τεθή 
υπό την προστασίαν θεού και της ανωτέρας αρχής, 
για να προβή εις αποκαλύψεις...
εναντίον ισχυρών ανθρώπων ή αρχόντων."
^
 
Κάλαντα και Ειρεσιώνη..
^

http://firiki.pblogs.gr/tags/eiresioni-gr.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena