Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

Ανθρώπινα Δικαιώματα... και Τέχνη

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στεγάζεται από το 1971 σε ένα από τα παλαιότερα κτίρια των Αθηνών στο Κέντρο της Πόλης. Το κτίριο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1842 ως Δημοτικό Γενικό Νοσοκομείο "Ελπίς" σε σχέδια του Γερμανού αρχιτέκτονα F. Staufert..... διαθέτει τρεις αίθουσες εκθέσεων, "Φ. Κόντογλου", "Γ. Ιακωβίδη" και "Ν. Γύζη"
*******
....στις αίθουσες: «Γ. Ιακωβίδης» και « Ν.Γύζης»
από τις 18 έως τις 28 Νοεμβρίου 2009
φ ι λ ο ξ ε ν ε ί
Έ κ θ ε σ η με 90 περίπου έ ρ γ α τ έ χ ν η ς
Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ς, Γ λ υ π τ ι κ ή ς και Χ α ρ α κ τ ι κ ή ς
που δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ο υ ν
ο Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων...
και το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
******
Το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ιδρύθηκε το 1998 ως μία μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, οργάνωση, από άτομα με γνώσεις και εμπειρία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα
και..στην ευρύτερη περιοχή. Οι σ τ ό χ ο ι του Κέντρου περιλαμβάνουν ενημέρωση, εκπαίδευση, διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης,
καθώς και κινητοποίηση για τη βελτίωση της κατάστασης
ως προς την εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου
στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.
Σ τ ό χ ο ς του Κέντρου είναι η παροχή βοήθειας σε άτομα
που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το Κέντρο απέκτησε το 2003 Ειδικό Συμβουλευτικό
Καθεστώς με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών
[Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC)].
Συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του ΟΗΕ....
που αφορούν Α ν θ ρ ώ π ι ν α Δ ι κ α ι ώ μ α τ α.
*********
....70 έργα γνωστών Ζωγράφων:
Αγγελίδου, Αδαμάκη, Ανδρεαδάκη, Βέργη, Βερούκα, Ηλιοπούλου, Καλογεροπούλου, Καρά, Κόττη, Λάμπερτ, Λασηθιωτάκη, Μαδένη, Μακρουλάκη, Μιγάδη, Μιχαλιτσιάνου, Μπότσογλου, Παλλαντζά, Παντελιά, Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, Παπανικολάου, Ραζή, Ρήνα, Σάμιου, Χάρου. .....20 χαρακτικά και γλυπτά των Βασιλείου, Γέρου, Γκόνου, Μόραλη, Μυταρά, Σαρακατσιάνου, Σόρογκα, Τέτση, Τσαρούχη, Φασιανού και Ψυχοπαίδη.
******* *****
H τέχνη απευθύνεται σε ελεύθερους ανθρώπους,
αλλά είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς
ποιοι είναι οι ελεύθεροι άνθρωποι.
H τέχνη δεν ερμηνεύεται ούτε με πολιτικά
ούτε με καλλιτεχνικά μανιφέστα."
έλεγε ο Δημήτρης Μυταράς.... ο μεγάλος Ζωγράφος μας
που είχε για πολλά χρόνια την ευθύνη της Διοργάνωσης της Έκθεσης.
Τα τελευταία χρόνια... την ευθύνη της Διοργάνωσης
έχει ο Χρήστος Π α λ λ α ν τ ζ ά ς
ένας από τους πιό σημαντικούς υπηρέτες
της Εικαστικής Τέχνης στην Ελλάδα
που σιωπηλά στηρίζει.... πολλές πολιτιστικές πρωτοβουλίες
στην υ π η ρ ε σ ί α του Π α ι δ ι ο ύ, και αυτές τις μέρες
έχει την Προσωπική του Έκθεση στην Κύπρο.
*******
Ακαδημίας 50, τηλ.: 210 36 21 601
Ώρες λειτουργίες: 09.00 - 13.00 και 17.00-21.00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena