Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

ΣΟΛΩΝ ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ


ΣΟΛΩΝ ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Σ Ε Ι Σ Α Χ Θ Ε Ι Α
(Προπομπός της Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ)

Σαν ποιό άφησαν στη μέση απ' όσα μ' έκαμαν
να συγκαλέσω το λ α ό σε σύναξη;

Μπρος στου καιρού το δικαστήριο,
μάρτυρα άριστον έχω την τρανή μητέρα
των θεών του Ολύμπου, τούτη δω τη μαύρη Γη,
που πάνωθέ της πέτρες σήκωσα πολλές,
των χ ρ ε ώ ν σ η μ ά δ ι α.
Σ κ λ ά β α πρώτα αυτή'τανε
και τώρα Λ ε ύ τ ε ρ η είναι
κι Α θ η ν α ί ο υ ς πολλούς,
που δίκια ή άδικα είχαν π ο υ λ η θ ε ί μακριά,
στη θεόχτιστη Π α τ ρ ί δ α τους ξανάφερα
άλλοι, που χ ρ έ η αβάσταχτα τους πιέζανε,
μόνοι είχαν φύγει, και γυρνώντας δω κι εκεί
την αττική τη γ λ ώ σ σ α είχαν ξεχάσει πιά,
κι απ' της σκλαβιάς άλλοι υποφέραν την ντροπή
εδώ στον τόπο, μπρος στ' αγρίεμα
τρέμοντας των αφεντάδων.
Ό λ ο υ ς τους Λ ε υ τ έ ρ ω σ α


Και βία μαζί και Δ ί κ ι ο συνταιριάζοντας
τα' φερα τούτα εγώ ως στην άκρη,
δυνατά, έτσι ό π ω ς είχα τάξει.
Ν ό μ ο υ ς όρισα ό μ ο ι ο υ ς
με τους μεγάλους και για τους μικρούς
το Δ ί κ ι ο δρόμο... στον καθένα δείχνοντας.
Αν τη βουκέντρα κάποιος άλλος έπιανε,
άνθρωπος φιλοχρήματος, κακόβουλος,
αντίς για μέ, το Λ α ό δεν θα τον δάμαζε
γιατί... αν παραδεχόμουν όσα θ' άρεσε σ' αυτούς
εδώ να πάθουνε οι αντίπαλοι
κι όσα στου νού τους βάζουν τούτοι για κεινούς,
η Π ό λ η απ' άντρες πλήθος.. θα' μενε ο ρ φ α ν ή.

Γι' αυτό ά μ υ ν α κρατούσα απ' όλες τις μεριές,
λύκος ζωσμένος... από σκυλολόι πυκνό.

(Μετάφραση: Θρ. Σταύρου
................................
Ο Σόλων (περ. 639 - 559 π.Χ.) 
Αθηναίος Νομοθέτης, Φιλόσοφος, Ποιητής 
Ένας από τους επτά Σοφούς της αρχαίας Ελλάδας.
Γεννήθηκε το 640 π.Χ. στην Αθήνα
και καταγόταν από την οικογένεια των Κοδριδών 
στην οποία ανήκε και ο τελευταίος βασιλιάς των Αθηναίων Κόδρος.
Αρχικά ασχολήθηκε με το εμπόριο και ταξίδεψε σε Αίγυπτο και Ασία. 
Με δική του παρότρυνση οι Αθηναίοι κατάφεραν
να αποσπάσουν την Σαλαμίνα από τους Μεγαρείς.

Το 594 π.Χ. εκλέχθηκε Ά ρ χ ο ν τ α ς 
και απέκτησε την εξουσία να νομοθετεί.
Η Ν ο μ ο θ ε σ ί α του γράφτηκε σε ξύλινες πλάκες 
οι οποίες στήθηκαν στο Πρυτανείο.
Από τις μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε ήταν...
η παραχώρηση Δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν και στον Λαό 
για την εκλογή των αρχόντων και...
η ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ, από το σ ε ί ω και ά χ θ ο ς 
που σημαίνει βάρος ( Α π ο τ ί ν α ξ η ς Βαρών)
^
Στα πλαίσια της Σ ε ι σ ά χ θ ε ι α ς... 
ο Σόλων κ α τ ά ρ γ η σ ε... τα χρέη ιδιωτών
προς ιδιώτες και προς το δημόσιο
α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ε όσους Αθηναίους 
είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών στην ίδια την Αθήνα 
και επανέφερε στην πόλη όσους εν τω μεταξύ 
είχαν μεταπωληθεί ως δούλοι στο εξωτερικό. 
Για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο, 
κ α τ ά ρ γ η σ ε το δανεισμό με εγγύηση το σώμα 
(προσωπική ελευθερία) του δανειολήπτη 
και των μελών της οικογένειάς του. 
Α μ ν ή σ τ ε υ σ ε επίσης... 
τα αδικήματα που επέφεραν 
στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena