Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Δ. Ζερβουδάκης- Γ. Αετόπουλος: Μετανάστης


 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ

Από ποιάς γης τα μέρη... βρέθηκες εδώ
Μικρό πουλί... ντυμένο μ ε τ α ν ά σ τ η ς.

Να τ α ξ ι δ ε ύ ε ι ς με κορμί..
που κουρελιάσαν οι ανέμοι
Να μ α σ τ ι γ ώ ν ο υ ν την ψυχή σου.. 
κακοί και ά δ ι κ ο ι... καιροί
Μέσα σε τρύπες... σε λαγούμια μεσ' το χώμα 
να χωρέσεις τη ζ ω ή σου
Και να θ υ μ ά σ α ι... μια Πατρίδα, 
που ίσως π ο τ έ.. δεν ξαναδείς.

Από ποιάς γης τα μέρη.. βρέθηκες εδώ
Μικρό πουλί.. ντυμένο μ ε τ α ν ά σ τ η ς.

Απ' τα φανάρια της ζωής.. στους υπονόμους
Στα σ α π ι ο κ ά ρ α β α του πόνου.. 
λ α θ ρ α ί ο ς.. ποντικός
Να αναρωτιέσαι σαν περνάς, 
μπροστά απ' τους αστυνόμους
Αν θα γυρίσεις... στην πατρίδα...
Αν θα γυρίσεις... στην πατρίδα ζ ω ν τ α ν ό ς.

Από ποιάς γης τα μέρη.. βρέθηκες εδώ
Μικρό πουλί.. ντυμένο μ ε τ α ν ά σ τ η ς.

Δ. Ζερβουδάκης- Γ. Αετόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena