Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Τ. S. ELIOT: "Οι Κούφιοι Άνθρωποι"
από το…. "Οι Κούφιοι Άνθρωποι"


Εδώ πάμε γύρω απ’ την φραγκοσυκιά

Φραγκοσυκιά, φραγκοσυκιά

Εδώ πάμε γύρω απ’ την φραγκοσυκιά

Στις πέντε το πρωί.. ξημερώνει.


Μεταξύ ιδέας

και πραγματικότητας

Μεταξύ κίνησης και δράσης

Πέφτει η Σκιά..


Διότι δικό σου είναι το Βασίλειο


Μεταξύ α ν τ ί λ η ψ η ς

και δημιουργίας

Μεταξύ κ ί ν η σ η ς

και απάντησης

Πέφτει η Σ κ ι ά…


Η ζωή σου είναι πολύ μακριά


Μεταξύ π ό θ ο υ

και σπασμού

Μεταξύ δ ύ ν α μ η ς

και ύπαρξης

Μεταξύ ο υ σ ί α ς

και πτώσης

Πέφτει η Σ κ ι ά …


Διότι δ ι κ ό σου είναι το Βασίλειο

Διότι δ ι κ ή  σου είναι η Ζ ω ή..

Η Ζ ω ή είναι δική σου

είναι δική σου..


Αυτός είναι ο τρόπος

που τελειώνει ο κόσμος

Αυτός είναι ο τρόπος

που τελειώνει ο κόσμος

Αυτός είναι ο τρόπος

που τελειώνει ο κόσμος

Όχι μ’ ένα κρότο

αλλά

μ’ ένα λ υ γ μ ό…Τ. S. ELIOT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena