Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Jacqueline de Romilly

Jacqueline de Romilly:


«Οι όροι ΠΑΙΔΕΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ χωρίζονται

από μια ανεπαίσθητη ν ο η μ α τ ι κ ή διαφορά.

Με τον π ρ ώ τ ο όρο εννοούμε την ε κ π λ ή ρ ω σ η

των διανοητικών δυνατοτήτων του ανθρώπου,

ενώ με τον δ ε ύ τ ε ρ ο ... τη μετάδοση Γνώσης.

Ο  δ ι χ α σ μ ό ς μεταξύ τους  π ρ ο κ α λ ε ί

σημερινή κρίση και την υποβάθμιση

της ιστορίας ή της λογοτεχνίας,

που χαρακτηρίζονται περιττές πολυτέλειες

για το εκπαιδευτικό σύστημα.

Η εκφραστική όμως αδυναμία και η ανικανότητα

να κ α τ α ν ο ή σ ο υ μ ε ο ένας τον άλλον,

είναι αυτές... που οδηγούν στη βία...."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena