Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Συνέντευξη του Οδυσσέα Ελύτη

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

"Ἀπό τί π ά σ χ ο υ μ ε κυρίως; Θά σᾶς τό πῶ ἀμέσως:

ἀπό μιά μ ό ν ι μ ο, πλήρη, καί κακοήθη ἀ σ υ μ φ ω ν ί α

μεταξύ τοῦ πνεύματος τῆς ἑκάστοτε ἡγεσίας μας

καί τοῦ «ἤθους» πού χαρακτηρίζει τόν βαθύτερο

ψυχικό πολιτισμό τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στό σύνολο του!


Αὐτή ἡ  α σ υ μ φ ω ν ί α  δέν εἶναι

μιά συγκεκριμένη κακοδαιμονία,

εἶναι, ὃμως, μιά α ἰ τ ί α

πού ἐξηγεῖ ὃλες τίς κακοδαιμονίες,

μικρές καί μεγάλες, τοῦ τόπου αὐτοῦ.

Ἀπό τήν ἡμέρα πού ἔγινε ἡ Ἑλλάδα κράτος ἕως σήμερα,

οἱ πολιτικές πράξεις, θά ἔλεγε κανένας, ὅτι σχεδιάζονται

καί ἐκτελοῦνται ἐ ρ ή μ η ν τῶν ἀ ν τ ι λ ή ψ ε ω ν γιά τή ζωή,

καί γενικότερα τῶν ἰ δ α ν ι κ ῶ ν πού εἶχε διαμορφώσει

ὁ Ἑ λ λ η ν ι σ μ ό ς μέσα στήν ὑγιή κοινοτική του ὀργάνωση

καί στήν παράδοση τῶν μεγάλων ἀγώνων

γιά τήν άνεξαρτησία του.

Ἡ φωνή τοῦ Μακρυγιάννη δέν ἔχει χάσει,

οὔτε σήμερα ἀκόμη, τήν ἐπικαιρότητά της......"


"...δέν ἔχω ἀντίρρηση νά τό ξαναπῶ φανερά,

καί πιό ἔντονα:

ἕνας ἀπό τούς κυριότερους παράγοντες

τῶν «παρεκκλίσεων» τῆς ἡγεσίας

ἀπό τό ἦθος τοῦ λαοῦ μας, εἶναι ἡ ἐκ τοῦ ἀφανοῦς

καί ἐκ τῶν ἔξω «προστατευτική» κατεύθυνση.
Ἀποτέλεσμα καί αὐτό τῆς ἀπώλειας

τοῦ ἕρματος, τῆς «παράδοσης».

Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι στήν ἐποχή μας

ἡ ἀλληλεξάρτηση τῶν ἐθνοτήτων εἶναι τόση,

πού ἡ πολιτική δέν μπορεῖ ν᾿ ἀγνοήσει,

ὥς ἕναν βαθμό, αὐτό πού θά λέγαμε

«γενικότερη σκοπιμότητα».

 Ὅμως, ὑπάρχει τεράστια διαφορά

ἀνάμεσα στήν «προσαρμοστική πολιτική»

 καί στή δουλοπρέπεια!

Αὐτό εἶναι τό πιό εὐαίσθητο σημεῖο

τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, «τό  τ ι μ ι ώ τ α τ ό ν του»!

Καί αὐτό τοῦ καταπατοῦν συνεχῶς,

κατά τόν ἐξοργιστικότερο τρόπο,

οἱ ἐκπρόσωποί του στήν ἐπίσημη διεθνῆ σκηνή!..."

^
Συνέντευξη του Οδυσσέα Ελύτη

στον Ρένο Αποστολίδη, η οποία δημοσιεύτηκε

στην εφημερίδα Ελευθερία στις 15/6/1958:

^

2 σχόλια:

 1. Excellent ωay of explaining, and fastidious artiсle to obtain faсts on
  thе topic of my presentation subjесt, which i
  аm gοing to present in college.


  my blog ... http://www.prnewswire.com/news-releases/blu-cigs-review-do-they-deliver-the-real-deal-or-just-the-smokers-blues-awesomealldaycom-tests-blu-cigs-186014282.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. You can also appear for organic treatments for property tags.
  Have you had the possibility of attempting to use a skin tag removing kit?


  Here is my blog post - dermatend Results

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena