Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ


Διάλογος π ρ ῶ τ ο ς

Σὰ νὰ μὴν ὑπήρξαμε ποτὲ

κι ὅ μ ω ς πονέσαμε ἀπ᾿ τὰ βάθη.

Οὔτε ποὺ μᾶς δόθηκε μία ἐ ξ ή γ η σ η

γιὰ τὸ ἄρωμα τῶν λουλουδιῶν τουλάχιστον.

... Ἡ ἄλλη μισή μας ἡλικία θὰ π ε ρ ά σ ε ι

χαρτοπαίζοντας μὲ τὸ θάνατο στὰ ψέματα.

Καὶ λέγαμε πὼς δὲν ἔχει καιρὸ ἡ ἀγάπη

νὰ φανερωθεῖ ὁλόκληρη.

Μία μουσικὴ

ἄ ξ ι α τῶν συγκινήσεών μας

δὲν ἀκούσαμε.

Βρεθήκαμε σ᾿ ἕνα διάλειμμα τοῦ κόσμου

ὁ σώζων ἑ α υ τ ὸ ν σωθήτω.

Θὰ σωθοῦμε ἀπὸ μία γλυκύτητα

στεφανωμένη μὲ ἀγκάθια.

Χαίρετε ἄ ν θ η σιωπηλὰ

μὲ τῶν καλύκων τὴν περισυλλογὴ

ὁ τρόμος ἐκλεπτύνεται στὴν καρδιά σας.

Ἐνδότερα ὁ Κύριος λειτουργεῖ

ἐ ν δ ό τ ε ρ α ὑπάρχουμε μαζί σας.

Δὲν ἔχει ἡ ἁπαλὴ ψυχὴ βραχώδη πάθη

καὶ πάντα λ έ ε ι τὸ τραγούδι τῆς ὑπομονῆς.

Ὢ θὰ γυρίσουμε στὴν ὀμορφιὰ

μία μέρα…

Μὲ τὴ θυσία τοῦ γύρω φαινομένου

θὰ ἀνακαταλάβει, ἡ ψυχὴ τὴ μ ο ν α ξ ι ά της.


ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ

2 σχόλια:

 1. ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
  1
  Νὰ γυρίζεις — αὐτὸ εἶναι τὸ θαῦμα -—
  μὲ κουρελιασμένα μάτια
  μὲ φλογωμένους κροτάφους ἀπ᾿ τὴν πτώση
  ... νὰ γ υ ρ ί ζ ε ι ς
  στὴν κ α λ ὴ πλευρά σου.
  Πεσμένος αἰσθάνεσαι
  τὴν κόλαση ποὺ εἶναι ἡ αἰτιότητα
  τὸ στῆθος ὡσὰν συστατικὸ τοῦ ἀέρα
  τὰ βήματα χωρὶς προοπτική.
  Κι ὅμως στὴ χειμωνιάτικη γωνία ὁ καστανᾶς
  περιβάλλεται ἀπὸ σένα.
  Κ ό ψ ε ἕνα τραγούδι ἀπ᾿ τ᾿ ἄνθη
  μὲ δάχτυλα νοσταλγικά.
  Νὰ γ υ ρ ί ζ ε ι ς — αὐτὸ εἶναι τὸ θαῦμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
  2
  Θὰ περάσουν ἀποπάνω μας ὅλοι οἱ τροχοὶ
  στὸ τέλος
  τὰ ἴδια τὰ ὄνειρά μας... θὰ μᾶς σώσουν.
  ... Ἀ γ ά π η μεῖνε στὴν καρδιὰ —
  αὐτὸς ἂς εἶναι ὁ κανὼν τοῦ τραγουδιοῦ σου.
  Μὲ τὴν ἀ γ ά π η
  Θὰ σηκώσουμε τὴν ἀπελπισία μας
  Ἀπ᾿ τὸ ἀμπάρι τοῦ κορμιοῦ.
  Δὲν εἶναι φορτίο γιὰ τὴ χώρα τῶν ἀγγέλων
  ἡ ἀπελπισία.
  Καὶ προπαντὸς
  ἂς μ ὴ ν ἀφήσουμε τὴν ἀγάπη
  νὰ συνωστίζεται μὲ τόσα αἰσθήματα…

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena