Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Victor Hugo - Ζωγραφική

Victor Hugo 
Landscape with Bridge near Salm, 
the Castle at Bottom 
 Musèe du Louvre

«Να τα τρία κ ο ι ν ω ν ι κ ά προβλήματα: 
η εξαθλίωση των αντρών... από τη φτώχεια, 
η κατάπτωση της γυναίκας... από την πείνα 
και ο α φ α ν ι σ μ ό ς της νιότης 
από... τη φυσική και πνευματική νύχτα»

«Αλλάξτε τις γνώμες σας 
και φ υ λ ά ξ τ ε τις α ρ χ έ ς σας, 
αλλάξτε τα φύλλα
 και φυλάξτε τις ρ ί ζ ε ς»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena