Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Γ, ΣΕΦΕΡΗΣ


 
Πότε θα ξ α ν α μ ι λ ή σ ε ι ς;
Είναι π α ι δ ι ά... πολλών ανθρώπων 
τα λ ό γ ι α μας.
Σπέρνουνται.. γ ε ν ν ι ο ύ ν τ α ι... σαν τα βρέφη
ρ ι ζ ώ ν ο υ ν θρέφονται με το αίμα.
Όπως τα πεύκα κρατούνε.. τη μορφή του αγέρα
ενώ ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί.
Το ίδιο τα λ ό γ ι α φυλάγουν 
τη μ ο ρ φ ή... του ανθρώπου
κι ο άνθρωπος έφυγε δεν είναι εκεί.

Ί σ ω ς γυρεύουν.. να μιλήσουν τ’ά σ τ ρ α
που πάτησαν.. τη τόση γύμνια σου μια νύχτα.
Ο Κύκνος, ο Τοξότης, ο Σκορπιός… ίσως εκείνα.
Αλλά πού θα ε ί σ α ι τη στιγμή
που θα “ρθει ε δ ώ... σ’αυτό το θέατρο το φ ω ς;

Από τον κύκλο τραγουδιών "Αργοναύτες" 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστώ για την επίσκεψη.
Grazie per la tua Gentilezza.

Lunapiena